Zaposleni Ljudski resursi
Poslove od strateškog značaja za rukovođenje, upravljanje, planiranje i razvoj Preduzeća obavlja Poslovodstvo Preduzeća.
Poslovodstvo Preduzeća čine: Direktor i izvršni direktor za tehnička pitanja.
Direktor
Boris Ivković
Diplomirani ekonomista
Tel: 011/8728-237
Izvršni direktor za tehnička pitanja
Ljubiša Damnjanović
Diplomirani mašinski inženjer
Tel: 011/8728-237
Prema utvrđenoj tehnološkoj podeli procesa rada i funkcionalnoj povezanosti organizacionih delova, u Preduzeću su obrazovani sledeći sektori i službe:
Sektor kontrole i upravljanja, Sektor distribucije toplotne energije, Sektor projektovanja i izgradnje, Pravna služba, Ekonomska služba, Komercijalna služba i Služba informacionih tehnologija.
Rukovodilac Sektora kontrole i upravljanja
Sreten Jovičić
Diplomirani mašinski inženjer
Tel: 011/8728-237
Rukovodilac Sektora distribucije toplotne energije
Aleksandar Bogićević
Diplomirani mašinski inženjer
Tel: 011/7724-277
Rukovodilac Sektora projektovanja i izgradnje
Marijola Jevtić
Diplomirani mašinski inženjer
Tel: 011/8728-237
Rukovodilac pravne službe
Tamara Ljumović-Dobrosavljević
Diplomirani pravnik
Tel: 011/8728-237
Rukovodilac ekonomske službe
Dajana Matić
Diplomirani ekonomista
Tel: 011/8728-237
Rukovodilac komercijalne službe
Ivan Adžić
Diplomirani ekonomista
Tel: 011/8728-237
Služba informacionih tehnologija
Dejan Lazić, diplomirani inženjer organizacionih nauka
Goran Jovanović, diplomirani inženjer organizacionih nauka
Tel: 011/8728-237
JKP "Toplovod" Obrenovac prema kadrovskoj evidenciji iz juna 2017. ima 114 zaposlenih radnika svih profila.
2015. JKP Toplovod Obrenovac. Sva prava zadržana.