Јавне набавке Преглед актуелних и реализованих јавних набавки
ЈН 10/24
Објављено: 23.03.2024.

     
Средства и опрема за личну заштиту радника
Врста поступка: Отворени поступак
Врста предмета: Добра
Рок за достављање понуда: 02.04.2024. до 12:00 часова

Линк ка конкурсној документацији: https://jnportal.ujn.gov.rs/tender-ca/217110

*** Комуникација и размена података у поступку јавне набавке врши се електронским средствима на Портaлу јавних набавки, у складу са чланом 45. Закона о јавним набавкама (у даљем тексту Закон) („Сл.гласник РС“ бр.91/19) и упутством за коришћење Портала јавних набавки из чланова 183. и 184. Закона

ЈН 09/24
Објављено: 19.03.2024.

     
Осигурање лица од незгоде, осигурање имовине и средстава
Врста поступка: Отворени поступак
Врста предмета: Услуге
Рок за достављање понуда: 29.03.2024. до 12:00 часова

Линк ка конкурсној документацији: https://jnportal.ujn.gov.rs/tender-ca/215926

*** Комуникација и размена података у поступку јавне набавке врши се електронским средствима на Портaлу јавних набавки, у складу са чланом 45. Закона о јавним набавкама (у даљем тексту Закон) („Сл.гласник РС“ бр.91/19) и упутством за коришћење Портала јавних набавки из чланова 183. и 184. Закона

ЈН 08/24
Објављено: 16.03.2024.

     
Санација, реконструкција и изградња нових мрежа према пројекту
Врста поступка: Отворени поступак
Врста предмета: Радови
Рок за достављање понуда: 05.04.2024. до 12:00 часова

Линк ка конкурсној документацији: https://jnportal.ujn.gov.rs/tender-ca/213435

*** Комуникација и размена података у поступку јавне набавке врши се електронским средствима на Портaлу јавних набавки, у складу са чланом 45. Закона о јавним набавкама (у даљем тексту Закон) („Сл.гласник РС“ бр.91/19) и упутством за коришћење Портала јавних набавки из чланова 183. и 184. Закона

ЈН 07/24
Објављено: 02.03.2024.

     
Предизоловане челичне цеви и фитинзи
Врста поступка: Отворени поступак
Врста предмета: Добра
Рок за достављање понуда: 12.03.2024. до 12:00 часова

Линк ка конкурсној документацији: https://jnportal.ujn.gov.rs/tender-ca/212274

*** Комуникација и размена података у поступку јавне набавке врши се електронским средствима на Портaлу јавних набавки, у складу са чланом 45. Закона о јавним набавкама (у даљем тексту Закон) („Сл.гласник РС“ бр.91/19) и упутством за коришћење Портала јавних набавки из чланова 183. и 184. Закона

ЈН 06/24
Објављено: 19.03.2024.

     
Агенцијско запошљавање
Врста поступка: Отворени поступак
Врста предмета: Услуге
Рок за достављање понуда: 28.03.2024. до 12:00 часова

Линк ка конкурсној документацији: https://jnportal.ujn.gov.rs/tender-ca/212119

*** Комуникација и размена података у поступку јавне набавке врши се електронским средствима на Портaлу јавних набавки, у складу са чланом 45. Закона о јавним набавкама (у даљем тексту Закон) („Сл.гласник РС“ бр.91/19) и упутством за коришћење Портала јавних набавки из чланова 183. и 184. Закона

ЈН 04/24
Објављено: 15.02.2024.

     
Пројектовање
Врста поступка: Отворени поступак
Врста предмета: Услуге
Рок за достављање понуда: 26.02.2024. до 12:00 часова

Линк ка конкурсној документацији: https://jnportal.ujn.gov.rs/tender-ca/205230

*** Комуникација и размена података у поступку јавне набавке врши се електронским средствима на Портaлу јавних набавки, у складу са чланом 45. Закона о јавним набавкама (у даљем тексту Закон) („Сл.гласник РС“ бр.91/19) и упутством за коришћење Портала јавних набавки из чланова 183. и 184. Закона

ЈН 03/24
Објављено: 19.01.2024.

     
Електрична енергија
Врста поступка: Отворени поступак
Врста предмета: Добра
Рок за достављање понуда: 07.02.2024. до 14:00 часова

Линк ка конкурсној документацији: https://jnportal.ujn.gov.rs/tender-ca/205193

*** Комуникација и размена података у поступку јавне набавке врши се електронским средствима на Портaлу јавних набавки, у складу са чланом 45. Закона о јавним набавкама (у даљем тексту Закон) („Сл.гласник РС“ бр.91/19) и упутством за коришћење Портала јавних набавки из чланова 183. и 184. Закона

ЈН 02/24
Објављено: 19.01.2024.

     
Набавка техничких возила за превоз оперативе
Врста поступка: Отворени поступак
Врста предмета: Добра
Рок за достављање понуда: 29.01.2024. do 12:30 часова

Линк ка конкурсној документацији: https://jnportal.ujn.gov.rs/tender-ca/205230

*** Комуникација и размена података у поступку јавне набавке врши се електронским средствима на Портaлу јавних набавки, у складу са чланом 45. Закона о јавним набавкама (у даљем тексту Закон) („Сл.гласник РС“ бр.91/19) и упутством за коришћење Портала јавних набавки из чланова 183. и 184. Закона

ЈН 01/24
Објављено: 13.01.2024.

     
Набавка техничких возила за превоз оперативе
Врста поступка: Отворени поступак
Врста предмета: Добра
Рок за достављање понуда: 23.01.2024. до 12:00 часова

Линк ка конкурсној документацији: https://jnportal.ujn.gov.rs/tender-ca/204402

*** Комуникација и размена података у поступку јавне набавке врши се електронским средствима на Портaлу јавних набавки, у складу са чланом 45. Закона о јавним набавкама (у даљем тексту Закон) („Сл.гласник РС“ бр.91/19) и упутством за коришћење Портала јавних набавки из чланова 183. и 184. Закона


pdf План јавних набавки ЈКП "Топловод" за 2024. годину


*** Комуникација и размена података у поступку јавне набавке врши се електронским средствима на Портaлу јавних набавки, у складу са чланом 45. Закона о јавним набавкама (у даљем тексту Закон) („Сл.гласник РС“ бр.91/19) и упутством за коришћење Портала јавних набавки из чланова 183. и 184. Закона

ЈН 21/23
Објављено: 07.10.2023.

     
Електрична енергија
Врста поступка: Отворени поступак
Врста предмета: Добра
Рок за достављање понуда: 27.10.2023. do 12:30 часова

Линк ка конкурсној документацији: https://jnportal.ujn.gov.rs/tender-ca/184582

*** Комуникација и размена података у поступку јавне набавке врши се електронским средствима на Портaлу јавних набавки, у складу са чланом 45. Закона о јавним набавкама (у даљем тексту Закон) („Сл.гласник РС“ бр.91/19) и упутством за коришћење Портала јавних набавки из чланова 183. и 184. Закона

ЈН 20/23
Објављено: 14.10.2023.

     
Компјутери и периферне јединице
Врста поступка: Отворени поступак
Врста предмета: Добра
Рок за достављање понуда: 24.10.2023. до 12:00 часова

Линк ка конкурсној документацији: https://jnportal.ujn.gov.rs/tender-ca/183985

*** Комуникација и размена података у поступку јавне набавке врши се електронским средствима на Портaлу јавних набавки, у складу са чланом 45. Закона о јавним набавкама (у даљем тексту Закон) („Сл.гласник РС“ бр.91/19) и упутством за коришћење Портала јавних набавки из чланова 183. и 184. Закона

ЈН 20/23
Објављено: 14.10.2023.

     
Компјутери и периферне јединице
Врста поступка: Отворени поступак
Врста предмета: Добра
Рок за достављање понуда: 24.10.2023. до 12:00 часова

Линк ка конкурсној документацији: https://jnportal.ujn.gov.rs/tender-ca/183985

*** Комуникација и размена података у поступку јавне набавке врши се електронским средствима на Портaлу јавних набавки, у складу са чланом 45. Закона о јавним набавкама (у даљем тексту Закон) („Сл.гласник РС“ бр.91/19) и упутством за коришћење Портала јавних набавки из чланова 183. и 184. Закона

ЈН 19/23
Објављено: 12.10.2023.

     
Набавка возила за превоз терета
Врста поступка: Отворени поступак
Врста предмета: Добра
Рок за достављање понуда: 23.10.2023. до 12:00 часова

Линк ка конкурсној документацији: https://jnportal.ujn.gov.rs/tender-ca/183802

*** Комуникација и размена података у поступку јавне набавке врши се електронским средствима на Портaлу јавних набавки, у складу са чланом 45. Закона о јавним набавкама (у даљем тексту Закон) („Сл.гласник РС“ бр.91/19) и упутством за коришћење Портала јавних набавки из чланова 183. и 184. Закона

ЈН 18/23
Објављено: 28.09.2023.

     
Агенцијско запошљавање
Врста поступка: Отворени поступак
Врста предмета: Услуге
Рок за достављање понуда: 09.10.2023. до 12:00 часова

Линк ка конкурсној документацији: https://jnportal.ujn.gov.rs/tender-ca/182482

*** Комуникација и размена података у поступку јавне набавке врши се електронским средствима на Портaлу јавних набавки, у складу са чланом 45. Закона о јавним набавкама (у даљем тексту Закон) („Сл.гласник РС“ бр.91/19) и упутством за коришћење Портала јавних набавки из чланова 183. и 184. Закона

ЈН 17/23
Објављено: 24.08.2023.

     
Набавка возила путем оперативног лизинга
Врста поступка: Отворени поступак
Врста предмета: Добра
Рок за достављање понуда: 04.09.2023. до 11:00 часова

Линк ка конкурсној документацији: https://jnportal.ujn.gov.rs/tender-ca/175483

*** Комуникација и размена података у поступку јавне набавке врши се електронским средствима на Портaлу јавних набавки, у складу са чланом 45. Закона о јавним набавкама (у даљем тексту Закон) („Сл.гласник РС“ бр.91/19) и упутством за коришћење Портала јавних набавки из чланова 183. и 184. Закона

ЈН 16/23
Објављено: 15.08.2023.

     
Предизоловане челичне цеви и фитинзи
Врста поступка: Отворени поступак/Оквирни споразум
Врста предмета: Добра
Рок за достављање понуда: 04.09.2023. до 12:00 часова

Линк ка конкурсној документацији: https://jnportal.ujn.gov.rs/tender-ca/173911

*** Комуникација и размена података у поступку јавне набавке врши се електронским средствима на Портaлу јавних набавки, у складу са чланом 45. Закона о јавним набавкама (у даљем тексту Закон) („Сл.гласник РС“ бр.91/19) и упутством за коришћење Портала јавних набавки из чланова 183. и 184. Закона

ЈН 15/23
Објављено: 15.08.2023.

     
Процена вредности имовине и капитала
Врста поступка: Отворени поступак
Врста предмета: Услуге
Рок за достављање понуда: 28.08.2023. до 12:00 часова

Линк ка конкурсној документацији: https://jnportal.ujn.gov.rs/tender-ca/173694

*** Комуникација и размена података у поступку јавне набавке врши се електронским средствима на Портaлу јавних набавки, у складу са чланом 45. Закона о јавним набавкама (у даљем тексту Закон) („Сл.гласник РС“ бр.91/19) и упутством за коришћење Портала јавних набавки из чланова 183. и 184. Закона

ЈН 14/23
Објављено: 01.07.2023.

     
Хаваријске интервенције, санације, кућни прикључци и нове мреже
Врста поступка: Отворени поступак
Врста предмета: Радови
Рок за достављање понуда: 17.07.2023. до 12:00 часова

Линк ка конкурсној документацији: https://jnportal.ujn.gov.rs/tender-ca/165329

*** Комуникација и размена података у поступку јавне набавке врши се електронским средствима на Портaлу јавних набавки, у складу са чланом 45. Закона о јавним набавкама (у даљем тексту Закон) („Сл.гласник РС“ бр.91/19) и упутством за коришћење Портала јавних набавки из чланова 183. и 184. Закона

ЈН 13/23
Објављено: 22.06.2023.

     
Изградња наставка Источне магистрале, секундарне мреже ТП 25Ц и топлотне подстанице ТП 25Ц
Врста поступка: Отворени поступак
Врста предмета: Радови
Рок за достављање понуда: 10.07.2023. до 12:00 часова

Линк ка конкурсној документацији: https://jnportal.ujn.gov.rs/tender-ca/161320

*** Комуникација и размена података у поступку јавне набавке врши се електронским средствима на Портaлу јавних набавки, у складу са чланом 45. Закона о јавним набавкама (у даљем тексту Закон) („Сл.гласник РС“ бр.91/19) и упутством за коришћење Портала јавних набавки из чланова 183. и 184. Закона

ЈН 12/23
Објављено: 30.06.2023.

     
Инвестициони и санациони радови према пројектима
Врста поступка: Отворени поступак/Оквирни споразум
Врста предмета: Услуге
Рок за достављање понуда: 10.07.2023. до 12:00 часова

Линк ка конкурсној документацији: https://jnportal.ujn.gov.rs/tender-ca/161055

*** Комуникација и размена података у поступку јавне набавке врши се електронским средствима на Портaлу јавних набавки, у складу са чланом 45. Закона о јавним набавкама (у даљем тексту Закон) („Сл.гласник РС“ бр.91/19) и упутством за коришћење Портала јавних набавки из чланова 183. и 184. Закона

ЈН 11/23
Објављено: 10.06.2023.

     
Инвестициони и санациони радови према пројектима
Врста поступка: Отворени поступак/Оквирни споразум
Врста предмета: Радови
Рок за достављање понуда: 30.06.2023. до 12:00 часова

Линк ка конкурсној документацији: https://jnportal.ujn.gov.rs/tender-ca/160929

*** Комуникација и размена података у поступку јавне набавке врши се електронским средствима на Портaлу јавних набавки, у складу са чланом 45. Закона о јавним набавкама (у даљем тексту Закон) („Сл.гласник РС“ бр.91/19) и упутством за коришћење Портала јавних набавки из чланова 183. и 184. Закона

ЈН 10/23
Објављено: 13.05.2023.

     
Експанзионе посуде
Врста поступка: Отворени поступак/Оквирни споразум
Врста предмета: Добра
Рок за достављање понуда: 23.05.2023. до 12:00 часова

Линк ка конкурсној документацији: https://jnportal.ujn.gov.rs/tender-ca/152981

*** Комуникација и размена података у поступку јавне набавке врши се електронским средствима на Портaлу јавних набавки, у складу са чланом 45. Закона о јавним набавкама (у даљем тексту Закон) („Сл.гласник РС“ бр.91/19) и упутством за коришћење Портала јавних набавки из чланова 183. и 184. Закона

ЈН 09/23
Објављено: 29.04.2023.

     
Компјутери и периферне јединице
Врста поступка: Отворени поступак
Врста предмета: Добра
Рок за достављање понуда: 10.05.2023. до 12:00 часова

Линк ка конкурсној документацији: https://jnportal.ujn.gov.rs/tender-ca/152737

*** Комуникација и размена података у поступку јавне набавке врши се електронским средствима на Портaлу јавних набавки, у складу са чланом 45. Закона о јавним набавкама (у даљем тексту Закон) („Сл.гласник РС“ бр.91/19) и упутством за коришћење Портала јавних набавки из чланова 183. и 184. Закона

ЈН 08/23
Објављено: 08.04.2023.

     
Средства и опрема за личну заштиту радника
Врста поступка: Отворени поступак
Врста предмета: Добра
Рок за достављање понуда: 18.04.2023. до 12:00 часова

Линк ка конкурсној документацији: https://jnportal.ujn.gov.rs/tender-ca/148263

*** Комуникација и размена података у поступку јавне набавке врши се електронским средствима на Портaлу јавних набавки, у складу са чланом 45. Закона о јавним набавкама (у даљем тексту Закон) („Сл.гласник РС“ бр.91/19) и упутством за коришћење Портала јавних набавки из чланова 183. и 184. Закона

ЈН 07/23
Објављено: 01.04.2023.

     
Гориво
Врста поступка: Отворени поступак
Врста предмета: Добра
Рок за достављање понуда: 11.04.2023. до 12:00 часова

Линк ка конкурсној документацији: https://jnportal.ujn.gov.rs/tender-ca/147065

*** Комуникација и размена података у поступку јавне набавке врши се електронским средствима на Портaлу јавних набавки, у складу са чланом 45. Закона о јавним набавкама (у даљем тексту Закон) („Сл.гласник РС“ бр.91/19) и упутством за коришћење Портала јавних набавки из чланова 183. и 184. Закона

ЈН 06/23
Објављено: 25.03.2023.

     
Осигурање лица од незгоде, осигурање имовине и средстава
Врста поступка: Отворени поступак
Врста предмета: Услуге
Рок за достављање понуда: 04.04.2023. до 12:00 часова

Линк ка конкурсној документацији: https://jnportal.ujn.gov.rs/tender-ca/144281

*** Комуникација и размена података у поступку јавне набавке врши се електронским средствима на Портaлу јавних набавки, у складу са чланом 45. Закона о јавним набавкама (у даљем тексту Закон) („Сл.гласник РС“ бр.91/19) и упутством за коришћење Портала јавних набавки из чланова 183. и 184. Закона

ЈН 05/23
Објављено: 11.03.2023.

     
Циркулационе пумпе
Врста поступка: Отворени поступак
Врста предмета: Добра
Рок за достављање понуда: 21.03.2023. до 12:00 часова

Линк ка конкурсној документацији: https://jnportal.ujn.gov.rs/tender-ca/140253

*** Комуникација и размена података у поступку јавне набавке врши се електронским средствима на Портaлу јавних набавки, у складу са чланом 45. Закона о јавним набавкама (у даљем тексту Закон) („Сл.гласник РС“ бр.91/19) и упутством за коришћење Портала јавних набавки из чланова 183. и 184. Закона

ЈН 04/23
Објављено: 07.03.2023.

     
Санација, реконструкција и изградња мрежа према пројекту
Врста поступка: Отворени поступак
Врста предмета: Радови
Рок за достављање понуда: 27.03.2023. до 12:00 часова

Линк ка конкурсној документацији: https://jnportal.ujn.gov.rs/tender-ca/139291

*** Комуникација и размена података у поступку јавне набавке врши се електронским средствима на Портaлу јавних набавки, у складу са чланом 45. Закона о јавним набавкама (у даљем тексту Закон) („Сл.гласник РС“ бр.91/19) и упутством за коришћење Портала јавних набавки из чланова 183. и 184. Закона

ЈН 03/23
Објављено: 15.02.2023.

     
Измењивачи топлоте
Врста поступка: Отворени поступак
Врста предмета: Добра
Рок за достављање понуда: 27.02.2023. до 12:00 часова

Линк ка конкурсној документацији: https://jnportal.ujn.gov.rs/tender-ca/138350

*** Комуникација и размена података у поступку јавне набавке врши се електронским средствима на Портaлу јавних набавки, у складу са чланом 45. Закона о јавним набавкама (у даљем тексту Закон) („Сл.гласник РС“ бр.91/19) и упутством за коришћење Портала јавних набавки из чланова 183. и 184. Закона

ЈН 02/23
Објављено: 25.01.2023.

     
Преградна арматура
Врста поступка: Отворени поступак
Врста предмета: Добра
Рок за достављање понуда: 14.02.2023. до 12:00 часова

Линк ка конкурсној документацији: https://jnportal.ujn.gov.rs/tender-ca/134133

*** Комуникација и размена података у поступку јавне набавке врши се електронским средствима на Портaлу јавних набавки, у складу са чланом 45. Закона о јавним набавкама (у даљем тексту Закон) („Сл.гласник РС“ бр.91/19) и упутством за коришћење Портала јавних набавки из чланова 183. и 184. Закона

ЈН 01/23
Објављено: 06.01.2023.

     
Електрична енергија
Врста поступка: Отворени поступак
Врста предмета: Добра
Рок за достављање понуда: 26.01.2023. до 12:00 часова

Линк ка конкурсној документацији: https://jnportal.ujn.gov.rs/tender-ca/133265

*** Комуникација и размена података у поступку јавне набавке врши се електронским средствима на Портaлу јавних набавки, у складу са чланом 45. Закона о јавним набавкама (у даљем тексту Закон) („Сл.гласник РС“ бр.91/19) и упутством за коришћење Портала јавних набавки из чланова 183. и 184. Закона


pdf План јавних набавки ЈКП "Топловод" за 2023. годину pdf Измена плана јавних набавки за 2023. годину - број 1
pdf Измена плана јавних набавки за 2023. годину - број 2 pdf Измена плана јавних набавки за 2023. годину - број 3
pdf Измена плана јавних набавки за 2023. годину - број 4 pdf Измена плана јавних набавки за 2023. годину - број 5
pdf Измена плана јавних набавки за 2023. годину - број 6 pdf Измена плана јавних набавки за 2023. годину - број 7


*** Комуникација и размена података у поступку јавне набавке врши се електронским средствима на Портaлу јавних набавки, у складу са чланом 45. Закона о јавним набавкама (у даљем тексту Закон) („Сл.гласник РС“ бр.91/19) и упутством за коришћење Портала јавних набавки из чланова 183. и 184. Закона

ЈН 19/22
Објављено: 15.10.2022.

     
Агенцијско запошљавање
Врста поступка: Отворени поступак
Врста предмета: Услуге
Рок за достављање понуда: 04.11.2022. до 12:00 часова

Линк ка конкурсној документацији: https://jnportal.ujn.gov.rs/tender-ca/117132

*** Комуникација и размена података у поступку јавне набавке врши се електронским средствима на Портaлу јавних набавки, у складу са чланом 45. Закона о јавним набавкама (у даљем тексту Закон) („Сл.гласник РС“ бр.91/19) и упутством за коришћење Портала јавних набавки из чланова 183. и 184. Закона

ЈН 18/22
Објављено: 17.09.2022.

     
Експанзионе посуде
Врста поступка: Отворени поступак
Врста предмета: Добра
Рок за достављање понуда: 27.09.2022. до 12:00 часова

Линк ка конкурсној документацији: https://jnportal.ujn.gov.rs/tender-ca/111951

*** Комуникација и размена података у поступку јавне набавке врши се електронским средствима на Портaлу јавних набавки, у складу са чланом 45. Закона о јавним набавкама (у даљем тексту Закон) („Сл.гласник РС“ бр.91/19) и упутством за коришћење Портала јавних набавки из чланова 183. и 184. Закона

ЈН 17/22
Објављено: 12.08.2022.

     
Хаваријске интервенције, санације, кућни прикључци и нове мреже
Врста поступка: Отворени поступак
Врста предмета: Радови
Рок за достављање понуда: 22.08.2022. до 12:00 часова

Линк ка конкурсној документацији: https://jnportal.ujn.gov.rs/tender-ca/105236

*** Комуникација и размена података у поступку јавне набавке врши се електронским средствима на Портaлу јавних набавки, у складу са чланом 45. Закона о јавним набавкама (у даљем тексту Закон) („Сл.гласник РС“ бр.91/19) и упутством за коришћење Портала јавних набавки из чланова 183. и 184. Закона

ЈН 16/22
Објављено: 27.07.2022.

     
Преградна арматура
Врста поступка: Отворени поступак
Врста предмета: Добра
Рок за достављање понуда: 15.08.2022. до 12:00 часова

Линк ка конкурсној документацији: https://jnportal.ujn.gov.rs/tender-ca/102696

*** Комуникација и размена података у поступку јавне набавке врши се електронским средствима на Портaлу јавних набавки, у складу са чланом 45. Закона о јавним набавкама (у даљем тексту Закон) („Сл.гласник РС“ бр.91/19) и упутством за коришћење Портала јавних набавки из чланова 183. и 184. Закона

ЈН 15/22
Објављено: 29.06.2022.

     
Преградна арматура
Врста поступка: Отворени поступак
Врста предмета: Добра
Рок за достављање понуда: 11.07.2022. до 12:00 часова

Линк ка конкурсној документацији: https://jnportal.ujn.gov.rs/tender-ca/96141

*** Комуникација и размена података у поступку јавне набавке врши се електронским средствима на Портaлу јавних набавки, у складу са чланом 45. Закона о јавним набавкама (у даљем тексту Закон) („Сл.гласник РС“ бр.91/19) и упутством за коришћење Портала јавних набавки из чланова 183. и 184. Закона

ЈН 14/22
Објављено: 11.06.2022.

     
Преградна арматура
Врста поступка: Отворени поступак
Врста предмета: Добра
Рок за достављање понуда: 21.06.2022. до 12:00 часова

Линк ка конкурсној документацији: https://jnportal.ujn.gov.rs/tender-ca/92774

*** Комуникација и размена података у поступку јавне набавке врши се електронским средствима на Портaлу јавних набавки, у складу са чланом 45. Закона о јавним набавкама (у даљем тексту Закон) („Сл.гласник РС“ бр.91/19) и упутством за коришћење Портала јавних набавки из чланова 183. и 184. Закона

ЈН 13/22
Објављено: 07.06.2022.

     
Производња и изливање нових елемената вентила великих пречника са ремонтом и враћањем вентила на фабриичке параметре
Врста поступка: Отворени поступак
Врста предмета: Услуге
Рок за достављање понуда: 17.06.2022. до 12:00 часова

Линк ка конкурсној документацији: https://jnportal.ujn.gov.rs/tender-ca/88877

*** Комуникација и размена података у поступку јавне набавке врши се електронским средствима на Портaлу јавних набавки, у складу са чланом 45. Закона о јавним набавкама (у даљем тексту Закон) („Сл.гласник РС“ бр.91/19) и упутством за коришћење Портала јавних набавки из чланова 183. и 184. Закона

ЈН 12/22
Објављено: 06.05.2022.

     
Преградна арматура
Врста поступка: Отворени поступак
Врста предмета: Добра
Рок за достављање понуда: 16.05.2022. до 12:00 часова

Линк ка конкурсној документацији: https://jnportal.ujn.gov.rs/tender-ca/84331

*** Комуникација и размена података у поступку јавне набавке врши се електронским средствима на Портaлу јавних набавки, у складу са чланом 45. Закона о јавним набавкама (у даљем тексту Закон) („Сл.гласник РС“ бр.91/19) и упутством за коришћење Портала јавних набавки из чланова 183. и 184. Закона

ЈН 11/22
Објављено: 16.04.2022.

     
Агенцијско запошљавање
Врста поступка: Отворени поступак
Врста предмета: Услуге
Рок за достављање понуда: 26.04.2022. до 12:00 часова

Линк ка конкурсној документацији: https://jnportal.ujn.gov.rs/tender-ca/82447

*** Комуникација и размена података у поступку јавне набавке врши се електронским средствима на Портaлу јавних набавки, у складу са чланом 45. Закона о јавним набавкама (у даљем тексту Закон) („Сл.гласник РС“ бр.91/19) и упутством за коришћење Портала јавних набавки из чланова 183. и 184. Закона

ЈН 10/22
Објављено: 16.04.2022.

     
Хаваријске интервенције, санације, кућни прикључци и нове мреже
Врста поступка: Отворени поступак
Врста предмета: Радови
Рок за достављање понуда: 26.04.2022. до 12:00 часова

Линк ка конкурсној документацији: https://jnportal.ujn.gov.rs/tender-ca/81911

*** Комуникација и размена података у поступку јавне набавке врши се електронским средствима на Портaлу јавних набавки, у складу са чланом 45. Закона о јавним набавкама (у даљем тексту Закон) („Сл.гласник РС“ бр.91/19) и упутством за коришћење Портала јавних набавки из чланова 183. и 184. Закона

ЈН 09/22
Објављено: 09.04.2022.

     
Преградна арматура
Врста поступка: Отворени поступак
Врста предмета: Добра
Рок за достављање понуда: 19.04.2022. до 12:00 часова

Линк ка конкурсној документацији: https://jnportal.ujn.gov.rs/tender-ca/79109

*** Комуникација и размена података у поступку јавне набавке врши се електронским средствима на Портaлу јавних набавки, у складу са чланом 45. Закона о јавним набавкама (у даљем тексту Закон) („Сл.гласник РС“ бр.91/19) и упутством за коришћење Портала јавних набавки из чланова 183. и 184. Закона

ЈН 08/22
Објављено: 16.04.2022.

     
Предизоловане челичне цеви и фитинзи
Врста поступка: Отворени поступак
Врста предмета: Добра
Рок за достављање понуда: 27.04.2022. до 12:00 часова

Линк ка конкурсној документацији: https://jnportal.ujn.gov.rs/tender-ca/79011

*** Комуникација и размена података у поступку јавне набавке врши се електронским средствима на Портaлу јавних набавки, у складу са чланом 45. Закона о јавним набавкама (у даљем тексту Закон) („Сл.гласник РС“ бр.91/19) и упутством за коришћење Портала јавних набавки из чланова 183. и 184. Закона

ЈН 07/22
Објављено: 09.04.2022.

     
Циркулационе пумпе
Врста поступка: Отворени поступак
Врста предмета: Добра
Рок за достављање понуда: 20.04.2022. до 12:00 часова

Линк ка конкурсној документацији: https://jnportal.ujn.gov.rs/tender-ca/78764

*** Комуникација и размена података у поступку јавне набавке врши се електронским средствима на Портaлу јавних набавки, у складу са чланом 45. Закона о јавним набавкама (у даљем тексту Закон) („Сл.гласник РС“ бр.91/19) и упутством за коришћење Портала јавних набавки из чланова 183. и 184. Закона

ЈН 06/22
Објављено: 19.04.2022.

     
Санација, реконструкција и изградња нових мрежа према пројекту
Врста поступка: Отворени поступак
Врста предмета: Радови
Рок за достављање понуда: 20.05.2022. до 12:00 часова

Линк ка конкурсној документацији: https://jnportal.ujn.gov.rs/tender-ca/77256

*** Комуникација и размена података у поступку јавне набавке врши се електронским средствима на Портaлу јавних набавки, у складу са чланом 45. Закона о јавним набавкама (у даљем тексту Закон) („Сл.гласник РС“ бр.91/19) и упутством за коришћење Портала јавних набавки из чланова 183. и 184. Закона

ЈН 05/22
Објављено: 15.03.2022.

     
Осигурање лица од незгоде, осигурање имовине и средстава
Врста поступка: Отворени поступак
Врста предмета: Услуге
Рок за достављање понуда: 25.03.2022. до 12:00 часова

Линк ка конкурсној документацији: https://jnportal.ujn.gov.rs/tender-ca/73192

*** Комуникација и размена података у поступку јавне набавке врши се електронским средствима на Портaлу јавних набавки, у складу са чланом 45. Закона о јавним набавкама (у даљем тексту Закон) („Сл.гласник РС“ бр.91/19) и упутством за коришћење Портала јавних набавки из чланова 183. и 184. Закона

ЈН 04/22
Објављено: 11.03.2022.

     
Средства и опрема за личну заштиту радника
Врста поступка: Отворени поступак
Врста предмета: Добра
Рок за достављање понуда: 21.03.2022. до 12:00 часова

Линк ка конкурсној документацији: https://jnportal.ujn.gov.rs/tender-ca/71226

*** Комуникација и размена података у поступку јавне набавке врши се електронским средствима на Портaлу јавних набавки, у складу са чланом 45. Закона о јавним набавкама (у даљем тексту Закон) („Сл.гласник РС“ бр.91/19) и упутством за коришћење Портала јавних набавки из чланова 183. и 184. Закона

ЈН 03/22
Објављено: 19.02.2022.

     
Измењивачи топлоте
Врста поступка: Отворени поступак
Врста предмета: Добра
Рок за достављање понуда: 01.03.2022. до 12:00 часова

Линк ка конкурсној документацији: https://jnportal.ujn.gov.rs/tender-ca/68955

*** Комуникација и размена података у поступку јавне набавке врши се електронским средствима на Портaлу јавних набавки, у складу са чланом 45. Закона о јавним набавкама (у даљем тексту Закон) („Сл.гласник РС“ бр.91/19) и упутством за коришћење Портала јавних набавки из чланова 183. и 184. Закона

ЈН 02/22
Објављено: 27.01.2022.

     
Електрична енергија
Врста поступка: Отворени поступак
Врста предмета: Добра
Рок за достављање понуда: 17.02.2022. до 12:00 часова

Линк ка конкурсној документацији: https://jnportal.ujn.gov.rs/tender-ca/65984

*** Комуникација и размена података у поступку јавне набавке врши се електронским средствима на Портaлу јавних набавки, у складу са чланом 45. Закона о јавним набавкама (у даљем тексту Закон) („Сл.гласник РС“ бр.91/19) и упутством за коришћење Портала јавних набавки из чланова 183. и 184. Закона

ЈН 01/22
Објављено: 22.01.2022.

     
Гориво
Врста поступка: Отворени поступак
Врста предмета: Добра
Рок за достављање понуда: 01.02.2022. до 12:00 часова

Линк ка конкурсној документацији: https://jnportal.ujn.gov.rs/tender-ca/65387

*** Комуникација и размена података у поступку јавне набавке врши се електронским средствима на Портaлу јавних набавки, у складу са чланом 45. Закона о јавним набавкама (у даљем тексту Закон) („Сл.гласник РС“ бр.91/19) и упутством за коришћење Портала јавних набавки из чланова 183. и 184. Закона


pdf План јавних набавки ЈКП "Топловод" за 2022. годину pdf Измена плана јавних набавки за 2022. годину - број 2
pdf Измена плана јавних набавки за 2022. годину - број 1 pdf Измена плана јавних набавки за 2022. годину - број 3


*** Комуникација и размена података у поступку јавне набавке врши се електронским средствима на Портaлу јавних набавки, у складу са чланом 45. Закона о јавним набавкама (у даљем тексту Закон) („Сл.гласник РС“ бр.91/19) и упутством за коришћење Портала јавних набавки из чланова 183. и 184. Закона

ЈН 12/21
Објављено: 31.12.2021.

     
Услуге стручног надзора на изградњи главне трасе новог топловода Магистрале 3 од ТЕНТ А до насеља Потића воће
Врста поступка: Отворени поступак
Врста предмета: Услуге
Рок за достављање понуда: 31.01.2022. до 12:00 часова

Линк ка конкурсној документацији: https://jnportal.ujn.gov.rs/tender-ca/55196

*** Комуникација и размена података у поступку јавне набавке врши се електронским средствима на Портaлу јавних набавки, у складу са чланом 45. Закона о јавним набавкама (у даљем тексту Закон) („Сл.гласник РС“ бр.91/19) и упутством за коришћење Портала јавних набавки из чланова 183. и 184. Закона

ЈН 11/21
Објављено: 24.11.2021.

     
Услуге пројектантског надзора на изградњи главне трасе новог топловода Магистрале 3 од ТЕНТ А до насеља Потића воће
Врста поступка: Отворени поступак
Врста предмета: Услуге
Рок за достављање понуда: 14.12.2021. до 12:00 часова

Линк ка конкурсној документацији: https://jnportal.ujn.gov.rs/tender-ca/53598

*** Комуникација и размена података у поступку јавне набавке врши се електронским средствима на Портaлу јавних набавки, у складу са чланом 45. Закона о јавним набавкама (у даљем тексту Закон) („Сл.гласник РС“ бр.91/19) и упутством за коришћење Портала јавних набавки из чланова 183. и 184. Закона

ЈН 10/21
Објављено: 13.10.2021.

     
Хаваријске интервенције, санације, кућни прикључци и нове мреже
Врста поступка: Отворени поступак
Врста предмета: Радови
Рок за достављање понуда: 25.10.2021. до 12:00 часова

Линк ка конкурсној документацији: https://jnportal.ujn.gov.rs/tender-ca/47955

*** Комуникација и размена података у поступку јавне набавке врши се електронским средствима на Портaлу јавних набавки, у складу са чланом 45. Закона о јавним набавкама (у даљем тексту Закон) („Сл.гласник РС“ бр.91/19) и упутством за коришћење Портала јавних набавки из чланова 183. и 184. Закона

ЈН 09/21
Објављено: 17.07.2021.

     
Канцеларијски намештај и друга опрема за опремање пословног простора
Врста поступка: Отворени поступак
Врста предмета: Добра
Рок за достављање понуда: 27.07.2021. до 12:00 часова

Линк ка конкурсној документацији: https://jnportal.ujn.gov.rs/tender-ca/37781

*** Комуникација и размена података у поступку јавне набавке врши се електронским средствима на Портaлу јавних набавки, у складу са чланом 45. Закона о јавним набавкама (у даљем тексту Закон) („Сл.гласник РС“ бр.91/19) и упутством за коришћење Портала јавних набавки из чланова 183. и 184. Закона

ЈН 08/21
Објављено: 02.07.2021.

     
Услуге надзора
Врста поступка: Отворени поступак
Врста предмета: Услуге
Рок за достављање понуда: 12.07.2021. до 12:00 часова

Линк ка конкурсној документацији: https://jnportal.ujn.gov.rs/tender-ca/35863

*** Комуникација и размена података у поступку јавне набавке врши се електронским средствима на Портaлу јавних набавки, у складу са чланом 45. Закона о јавним набавкама (у даљем тексту Закон) („Сл.гласник РС“ бр.91/19) и упутством за коришћење Портала јавних набавки из чланова 183. и 184. Закона

ЈН 07/21
Објављено: 29.05.2021.

     
Производња и изливање нових елемената вентила великих пречника са ремонтом и враћањем вентила на фабричке параметре
Врста поступка: Отворени поступак
Врста предмета: Услуге
Рок за достављање понуда: 08.06.2021. до 11:00 часова

Линк ка конкурсној документацији: https://jnportal.ujn.gov.rs/tender-ca/30873

*** Комуникација и размена података у поступку јавне набавке врши се електронским средствима на Портaлу јавних набавки, у складу са чланом 45. Закона о јавним набавкама (у даљем тексту Закон) („Сл.гласник РС“ бр.91/19) и упутством за коришћење Портала јавних набавки из чланова 183. и 184. Закона

ЈН 06/21
Објављено: 29.05.2021.

     
Предизоловане челичне цеви и фитинзи
Врста поступка: Отворени поступак
Врста предмета: Добра
Рок за достављање понуда: 08.06.2021. до 12:00 часова

Линк ка конкурсној документацији: https://jnportal.ujn.gov.rs/tender-ca/29612

*** Комуникација и размена података у поступку јавне набавке врши се електронским средствима на Портaлу јавних набавки, у складу са чланом 45. Закона о јавним набавкама (у даљем тексту Закон) („Сл.гласник РС“ бр.91/19) и упутством за коришћење Портала јавних набавки из чланова 183. и 184. Закона

ЈН 05/21
Објављено: 17.04.2021.

     
Агенцијско запошљавање
Врста поступка: Отворени поступак
Врста предмета: Услуге
Рок за достављање понуда: 27.04.2021. до 12:00 часова

Линк ка конкурсној документацији: https://jnportal.ujn.gov.rs/tender-ca/23515

*** Комуникација и размена података у поступку јавне набавке врши се електронским средствима на Портaлу јавних набавки, у складу са чланом 45. Закона о јавним набавкама (у даљем тексту Закон) („Сл.гласник РС“ бр.91/19) и упутством за коришћење Портала јавних набавки из чланова 183. и 184. Закона

ЈН 04/21
Објављено: 12.03.2021.

     
Осигурање лица од незгоде, осигурање имовине и средстава
Врста поступка: Отворени поступак
Врста предмета: Услуге
Рок за достављање понуда: 23.03.2021. до 12:00 часова

Линк ка конкурсној документацији: https://jnportal.ujn.gov.rs/tender-ca/17895

*** Комуникација и размена података у поступку јавне набавке врши се електронским средствима на Портaлу јавних набавки, у складу са чланом 45. Закона о јавним набавкама (у даљем тексту Закон) („Сл.гласник РС“ бр.91/19) и упутством за коришћење Портала јавних набавки из чланова 183. и 184. Закона

ЈН 03/21
Објављено: 26.02.2021.

     
Средства и опрема за личну заштиту радника
Врста поступка: Отворени поступак
Врста предмета: Добра
Рок за достављање понуда: 09.03.2021. до 12:00 часова

Линк ка конкурсној документацији: https://jnportal.ujn.gov.rs/tender-ca/16310

*** Комуникација и размена података у поступку јавне набавке врши се електронским средствима на Портaлу јавних набавки, у складу са чланом 45. Закона о јавним набавкама (у даљем тексту Закон) („Сл.гласник РС“ бр.91/19) и упутством за коришћење Портала јавних набавки из чланова 183. и 184. Закона

ЈН 02/21
Објављено: 06.02.2021.

     
Гориво
Врста поступка: Отворени поступак
Врста предмета: Добра
Рок за достављање понуда: 17.02.2021. до 12:00 часова

Линк ка конкурсној документацији: https://jnportal.ujn.gov.rs/tender-ca/14263

*** Комуникација и размена података у поступку јавне набавке врши се електронским средствима на Портaлу јавних набавки, у складу са чланом 45. Закона о јавним набавкама (у даљем тексту Закон) („Сл.гласник РС“ бр.91/19) и упутством за коришћење Портала јавних набавки из чланова 183. и 184. Закона

JN 01/21
Објављено: 21.01.2020.

     
Електрична енергија
Врста поступка: Отворени поступак
Врста предмета: Добра
Рок за достављање понуда: 11.02.2021. до 12:00 часова

Линк ка конкурсној документацији: https://jnportal.ujn.gov.rs/tender-ca/13311

*** Комуникација и размена података у поступку јавне набавке врши се електронским средствима на Портaлу јавних набавки, у складу са чланом 45. Закона о јавним набавкама (у даљем тексту Закон) („Сл.гласник РС“ бр.91/19) и упутством за коришћење Портала јавних набавки из чланова 183. и 184. Закона

Линк ка конкурсној документацији: https://jnportal.ujn.gov.rs/plan-ca/2215

*** Комуникација и размена података у поступку јавне набавке врши се електронским средствима на Портaлу јавних набавки, у складу са чланом 45. Закона о јавним набавкама (у даљем тексту Закон) („Сл.гласник РС“ бр.91/19) и упутством за коришћење Портала јавних набавки из чланова 183. и 184. Закона

ЈН 15/20
Објављено: 30.12.2020.

     
Изградња главне трасе новог топловода Магистрале III од ТЕНТ А до насеља "Потића воће" у Обреновцу, примара источне магистрале ТП и конзума ТП 25Б
Врста поступка: Отворени поступак ради закључења уговора
Врста предмета: Радови
Рок за достављање понуда: 29.01.2021. до 12:00 часова

Линк ка конкурсној документацији: https://jnportal.ujn.gov.rs/plan-ca/2215

*** Комуникација и размена података у поступку јавне набавке врши се електронским средствима на Портaлу јавних набавки, у складу са чланом 45. Закона о јавним набавкама (у даљем тексту Закон) („Сл.гласник РС“ бр.91/19) и упутством за коришћење Портала јавних набавки из чланова 183. и 184. Закона

ЈН 14/20
Објављено: 27.11.2020.

     
Реконструкција , адаптација и енергетска санација управне зграде ЈКП "Топловод" Обреновац
Врста поступка: Отворени поступак ради закључења уговора
Врста предмета: Радови
Рок за достављање понуда: 16.12.2020. до 12:00 часова

Линк ка конкурсној документацији: https://jnportal.ujn.gov.rs/tender-eo/7314

*** Комуникација и размена података у поступку јавне набавке врши се електронским средствима на Портaлу јавних набавки, у складу са чланом 45. Закона о јавним набавкама (у даљем тексту Закон) („Сл.гласник РС“ бр.91/19) и упутством за коришћење Портала јавних набавки из чланова 183. и 184. Закона

ЈН 13/20
Објављено: 19.10.2020.

     
Хаваријске интервенције, санације, кућни прикључци и нове мреже
Врста поступка: Отворени поступак ради закључења уговора
Врста предмета: Услуге
Рок за достављање понуда: 28.10.2020. до 12:00 часова

Линк ка конкурсној документацији: https://jnportal.ujn.gov.rs/tender-ca/3880

*** Комуникација и размена података у поступку јавне набавке врши се електронским средствима на Портaлу јавних набавки, у складу са чланом 45. Закона о јавним набавкама (у даљем тексту Закон) („Сл.гласник РС“ бр.91/19) и упутством за коришћење Портала јавних набавки из чланова 183. и 184. Закона

ЈН 12/20
Објављено: 31.07.2020.

     
Преградна арматура
Врста поступка: Отворени поступак ради закључења уговора
Врста предмета: Добра
Рок за достављање понуда: 10.08.2020. до 12:00 часова

Линк ка конкурсној документацији: https://jnportal.ujn.gov.rs/tender-ca/199

*** Комуникација и размена података у поступку јавне набавке врши се електронским средствима на Портaлу јавних набавки, у складу са чланом 45. Закона о јавним набавкама (у даљем тексту Закон) („Сл.гласник РС“ бр.91/19) и упутством за коришћење Портала јавних набавки из чланова 183. и 184. Закона

ЈНМВ-Т-11/20
Објављено: 30.06.2020.

     
Мерно-регулациона опрема за аутоматизацију
Врста поступка: Јавна набавка мале вредности
Врста предмета: Добра
Рок за достављање понуда: 09.07.2020. до 11:00 часова

Преузмите документацију
pdf Позив за подношење понуда pdf Конкурсна документација

pdf Одлука о додели уговора pdf Обавештење о закљученом уговору

ЈНМВ-Т-10/20
Објављено: 19.06.2020.

     
Предизоловане челичне цеви и фитинзи

JНМВ-Т-09/20
Објављено: 15.05.2020.

     
Апарати за заваривање
Врста поступка: Јавна набавка мале вредности
Врста предмета: Oпрема
Рок за достављање понуда: 28.05.2020. до 11:00 часова

Преузмите документацију
pdf Позив за подношење понуда pdf Конкурсна документација

pdf Одлука о измени и допуни конкурсне документације - број 1 pdf Конкурсна документација измене и допуне - број 1

pdf Одлука о додели уговора pdf Обавештење о закљученом уговору

ЈНОП-Т-08/20
Објављено: 04.03.2020.

     
Услуге одржавања објеката, административне услуге и услуге чишћења
Врста поступка: Јавна набавка мале вредности
Врста предмета: Услуге
Рок за достављање понуда: 11.05.2020. до 12:00 часова
Нови рок за достављање понуда: 25.08.2020. до 12:00 часова

Преузмите документацију
pdf Позив за подношење понуда pdf Конкурсна документација

pdf Одговор на питање pdf Обавештење о продужењу рока за подношење понуда

pdf Одлука о обустави поступка pdf Обавештење о обустави поступка

ЈНМВ-Т-07/20
Објављено: 09.03.2020.

     
Осигурање лица од незгоде, осигурање имовине и средстава
Врста поступка: Јавна набавка мале вредности
Врста предмета: Услуге
Рок за достављање понуда: 18.03.2020. до 11:00 часова

Преузмите документацију
pdf Позив за подношење понуда pdf Конкурсна документација

pdf Одлука о додели уговора pdf Обавештење о закљученом уговору

ЈНМВ-Т-06/20
Објављено: 11.02.2020.

     
Горива
Врста поступка: Јавна набавка мале вредности
Врста предмета: Добра
Рок за достављање понуда: 20.02.2020. до 11:00 часова

Преузмите документацију
pdf Позив за подношење понуда pdf Конкурсна документација

pdf Одлука о додели уговора pdf Обавештење о закљученом уговору

ЈНОП-Т-05/20
Објављено: 14.02.2020.

     
Санација, реконструкција и изградња мрежа према пројекту
Врста поступка: Јавна набавка радова у отвореном поступку
Врста предмета: Радови
Рок за достављање понуда: 16.03.2020. до 12:00 часова

Преузмите документацију
pdf Позив за подношење понуда pdf Конкурсна документација (неважећа)

pdf Графичка документација pdf Изменa конкурсне документације број 1

pdf Одлука о додели уговора pdf Обавештење о закљученом уговору

ЈНОП-Т-04/20
Објављено: 30.01.2020.

     
Предизоловане ПЕКС цеви и фитинзи

ЈНОП-Т-03/20
Објављено: 27.01.2020.

     
Типски монтажни грађевински објекат топлотне подстанице
Врста поступка: Јавна набавка мале вредности
Врста предмета: Добра
Рок за достављање понуда: 10.02.2020. до 11:00 часова

Преузмите документацију
pdf Позив за подношење понуда pdf Конкурсна документација

pdf Изменa и допуна конкурсне документације број 1 pdf Конкурсна документација измене и допуне број 1

pdf Одлука о додели уговора pdf Обавештење о закљученом уговору

ЈНОП-Т-02/20
Објављено: 15.01.2020.

     
Електрична енергија

JNMV-T-01/20
Објављено: 06.01.2020.

     
Хаваријске интервенције, санације, кућни прикључци и нове мреже
Врста поступка: Јавна набавка мале вредности
Врста предмета: Услуге
Рок за достављање понуда: 15.01.2020. до 11:00 часова

Преузмите документацију
pdf Позив за подношење понуда pdf Конкурсна документација

pdf Одлука о додели уговора pdf Обавештење о закљученом уговору


ЈНОП-Т-19/19
Objavljeno: 31.12.2019.

     
Пројекат изградње главне трасе новог топловода магистрале III до насеља „Потића Воће“ у Обреновцу (Магистрала III)
Врста поступка: Отворени поступак
Врста предмета: Услуга
Рок за достављање понуда: 03.02.2020. до 12:00 часова

Преузмите документацију
pdf Позив за подношење понуда pdf Конкурсна документација

pdf ИДР - Идејно решење pdf Одлука о додели уговора

pdf Обавештење о закљученом уговору pdf Одлука о измени уговора

pdf Одлука о измени уговора бр.2

ЈНМВ-Т-18/19
Објављено: 23.10.2019.

     
Електро материјал
Врста поступка: Јавна набавка мале вредности
Врста предмета: Добра
Рок за достављање понуда: 01.11.2019. до 12:00 часова

Преузмите документацију
pdf Позив за подношење понуда pdf Конкурсна документација

pdf Одлука о додели уговора pdf Обавештење о закљученом уговору

ЈНМВ-Т-17/19
Објављено: 02.10.2019.

     
Асфалтирање улица након реконструкције, санације и изградње мрежа
Врста поступка: Јавна набавка мале вредности
Врста предмета: Радови
Рок за достављање понуда: 14.10.2019. до 12:00 часова

Преузмите документацију
pdf Позив за подношење понуда pdf Конкурсна документација

pdf Одлука о додели уговора pdf Обавештење о закљученом уговору

ЈНМВ-Т-16/19
Објављено: 19.07.2019.

     
Челични компезатори
Врста поступка: Јавна набавка мале вредности
Врста предмета: Добра
Рок за достављање понуда: 30.07.2019. до 11:00 часова

Преузмите документацију
pdf Позив за подношење понуда pdf Конкурсна документација

pdf Одлука о додели уговора pdf Обавештење о закљученом уговору

ЈНМВ-Т-15/19
Објављено: 10.07.2019.

     
Преградна арматура
Врста поступка: Јавна набавка мале вредности
Врста предмета: Добра
Рок за достављање понуда: 19.07.2019. до 11:00 часова

Преузмите документацију
pdf Позив за подношење понуда pdf Конкурсна документација

pdf Одлука о додели уговора pdf Обавештење о закљученом уговору

ЈНМВ-Т-14/19
Објављено: 11.07.2019.

     
Измењивачи топлоте
Врста поступка: Јавна набавка мале вредности
Врста предмета: Добра
Рок за достављање понуда: 22.07.2019. до 11:00 часова

Преузмите документацију
pdf Позив за подношење понуда pdf Конкурсна документација

pdf Одлука о додели уговора pdf Обавештење о закљученом уговору

ЈНМВ-Т-13/19
Објављено: 25.06.2019.

     
Хаваријске интервенције, санације на мрежи и кућни прикључци
Врста поступка: Јавна набавка мале вредности
Врста предмета: Услуге
Рок за достављање понуда: 04.07.2019. до 11:00 часова

Преузмите документацију
pdf Позив за подношење понуда pdf Конкурсна документација

pdf Одлука о додели уговора pdf Обавештење о закљученом уговору

ЈНМВ-Т-12/19
Објављено: 05.06.2019.

     
Сервисирање засуна

ЈНМВ-Т-11/19
Објављено: 28.05.2019.

     
Предизоловане челичне цеви и фитинзи
Врста поступка: Јавна набавка мале вредности
Врста предмета: Добра
Рок за достављање понуда: 06.06.2019. до 12:00 часова

Преузмите документацију
pdf Позив за подношење понуда pdf Конкурсна документација

pdf Одлука о закључењу оквирног споразума pdf Обавештење о закључењу оквирног споразума

pdf Обавештење о закљученом уговору - Наруџбеница број 1
pdf Обавештење о закљученом уговору - Наруџбеница број 2
pdf Обавештење о закљученом уговору - Наруџбеница број 3
pdf Обавештење о закљученом уговору - Наруџбеница број 4
pdf Обавештење о закљученом уговору - Наруџбеница број 5
pdf Обавештење о закљученом уговору - Наруџбеница број 6
pdf Обавештење о закљученом уговору - Наруџбеница број 7
pdf Обавештење о закљученом уговору - Наруџбеница број 8
pdf Обавештење о закљученом уговору - Наруџбеница број 9
pdf Обавештење о закљученом уговору - Наруџбеница број 10
pdf Обавештење о закљученом уговору - Наруџбеница број 11
pdf Обавештење о закљученом уговору - Наруџбеница број 12

ЈНМВ-Т-10/19
Објављено: 14.05.2019.

     
Услуга замене компензатора са испоруком материјала
Врста поступка: Јавна набавка мале вредности
Врста предмета: Услуге
Рок за достављање понуда: 23.05.2019. до 11:00 часова

Преузмите документацију
pdf Позив за подношење понуда pdf Конкурсна документација

pdf Одлука о додели уговора pdf Обавештење о закљученом уговору

ЈНМВ-Т-09/19
Објављено: 15.05.2019.

     
Мерно-регулациона опрема за аутоматизацију
Врста поступка: Јавна набавка мале вредности
Врста предмета: Добра
Рок за достављање понуда: 24.05.2019. до 11:00 часова

Преузмите документацију
pdf Позив за подношење понуда pdf Конкурсна документација

pdf Одлука о додели уговора pdf Обавештење о закљученом уговору

ЈНOП-Т-08/19
Објављено: 05.04.2019.

     
Услуге одржавања објеката, административне услуге и услуге чишћења
Врста поступка: Отворени поступак
Врста предмета: Услуге
Рок за достављање понуда: 09.05.2019. до 11:00 часова

Преузмите документацију
pdf Позив за подношење понуда pdf Конкурсна документација

pdf Одговор на питања 1

pdf Одлука о додели уговора pdf Обавештење о закљученом уговору

ЈНOП-Т-07/19
Објављено: 28.03.2019.

     
Изградња секундарних мрежа и ТП према пројектима ТП Бреска, ТП БП13 и ТП БП15

ЈНМВ-Т-06/19
Објављено: 11.03.2019.

     
Осигурање лица од незгоде, осигурање имовине и средстава
Врста поступка: Јавна набавка мале вредности
Врста предмета: Услуге
Рок за достављање понуда: 20.03.2019. до 11:00 часова

Преузмите документацију
pdf Позив за подношење понуда pdf Конкурсна документација

pdf Одлука о додели уговора pdf Обавештење о закљученом уговору

ЈНOП-Т-05/19
Објављено: 18.02.2019.

     
Санација, реконструкција и изградња мрежа према пројекту

ЈНМВ-Т-04/19
Објављено: 18.02.2019.

     
Услуге мобилне телефоније
Врста поступка: Јавна набавка мале вредности
Врста предмета: Услуге
Рок за достављање понуда: 27.02.2019. до 11:00 часова

Преузмите документацију
pdf Позив за подношење понуда pdf Конкурсна документација

pdf Одлука о додели уговора pdf Обавештење о закљученом уговору

ЈНМВ-Т-03/19
Објављено: 04.02.2019.

     
Горива
Врста поступка: Јавна набавка мале вредности
Врста предмета: Добра
Рок за достављање понуда: 13.02.2019. до 11:00 часова

Преузмите документацију
pdf Позив за подношење понуда pdf Конкурсна документација

pdf Одлука о додели уговора pdf Обавештење о закљученом уговору

ЈНОП-Т-02/19
Објављено: 15.01.2019.

     
Електрична енергија

ЈНМВ-Т-01/19
Објављено: 03.01.2019.

     
Хаваријске интервенције, санације на мрежи и кућни прикључци
Врста поступка: Јавна набавка мале вредности
Врста предмета: Услуге
Рок за достављање понуда: 11.01.2019. до 11:00 часова

Преузмите документацију
pdf Позив за подношење понуда pdf Конкурсна документација

pdf Одлука о додели уговора pdf Обавештење о закљученом уговору


ЈНМВ-Т-36/18
Објављено: 28.11.2018.

     
Преградна арматура
Врста поступка: Јавна набавка мале вредности
Врста предмета: Добра
Рок за достављање понуда: 07.12.2018. до 11:00 часова

Преузмите документацију
pdf Позив за подношење понуда pdf Конкурсна документација

pdf Одлука о додели уговора pdf Обавештење о закљученом уговору

ЈНМВ-Т-35/18
Објављено: 20.11.2018.

     
Калориметри
Врста поступка: Јавна набавка мале вредности
Врста предмета: Добра
Рок за достављање понуда: 29.11.2018. до 11:00 часова

Преузмите документацију
pdf Позив за подношење понуда pdf Конкурсна документација

pdf Одлука о додели уговора pdf Обавештење о закљученом уговору

ЈНМВ-Т-34/18
Објављено: 07.11.2018.

     
Компјутери и периферне јединице
Врста поступка: Јавна набавка мале вредности
Врста предмета: Добра
Рок за достављање понуда: 26.11.2018. до 11:00 часова

Преузмите документацију
pdf Позив за подношење понуда pdf Конкурсна документација

pdf Одлука о додели уговора pdf Обавештење о закљученом уговору

ЈНМВ-Т-33/18
Објављено: 07.11.2018.

     
Преградна арматура
Врста поступка: Јавна набавка мале вредности
Врста предмета: Добра
Рок за достављање понуда: 15.11.2018. до 11:00 часова

Преузмите документацију
pdf Позив за подношење понуда pdf Конкурсна документација

pdf Одлука о обустави поступка pdf Обавештење о обустави поступка

ЈНМВ-Т-32/18
Објављено: 06.11.2018.

     
Хаваријске интервенције, санације на мрежи и кућни прикључци
Врста поступка: Јавна набавка мале вредности
Врста предмета: Услуге
Рок за достављање понуда: 14.11.2018. до 11:00 часова

Преузмите документацију
pdf Позив за подношење понуда pdf Конкурсна документација

pdf Одлука о додели уговора pdf Обавештење о закљученом уговору

ЈНМВ-Т-31/18
Објављено: 31.10.2018.

     
Израда пројекта пословног објекта
Врста поступка: Јавна набавка мале вредности
Врста предмета: Услуге
Рок за достављање понуда: 08.11.2018. до 11:00 часова

Преузмите документацију
pdf Позив за подношење понуда pdf Конкурсна документација
pdf ИДР - Главна свеска pdf ИДР - Архитектура

pdf Одлука о додели уговора pdf Обавештење о закљученом уговору

ЈНМВ-Т-29/18
Објављено: 19.10.2018.

     
Средства и опрема за личну заштиту на раду
Врста поступка: Јавна набавка мале вредности
Врста предмета: Добра
Рок за достављање понуда: 09.11.2018. до 11:00 часова

Преузмите документацију
pdf Позив за подношење понуда pdf Конкурсна документација

pdf Изменa и допуна конкурсне документације број 1 pdf Обавештење о продужењу рока за подношење понуда
pdf Изменa и допуна конкурсне документације број 2 pdf Обавештење о продужењу рока за подношење понуда

pdf Одговор на питања 1 pdf Одговор на питања 2

pdf Одлука о закључењу оквирног споразума pdf Обавештење о закључењу оквирног споразума

pdf Обавештење о закљученој наруџбеници број 1
pdf Обавештење о закљученој наруџбеници број 2
pdf Обавештење о закљученој наруџбеници број 3
pdf Обавештење о закљученој наруџбеници број 4
pdf Обавештење о закљученој наруџбеници број 5
pdf Обавештење о закљученој наруџбеници број 6
pdf Обавештење о закљученој наруџбеници број 7
pdf Обавештење о закљученој наруџбеници број 8

ЈНМВ-Т-30/18
Објављено: 19.10.2018.

     
Набавка возила (за превоз лица и терета)
Врста поступка: Јавна набавка мале вредности
Врста предмета: Добра
Рок за достављање понуда: 29.10.2018. до 11:00 часова

Преузмите документацију
pdf Позив за подношење понуда pdf Конкурсна документација

pdf Одлука о додели уговора pdf Обавештење о закљученом уговору

ЈНМВ-Т-27/18
Објављено: 20.09.2018.

     
Израда пројекта објекта радионице

ЈНОП-Т-28/18
Објављено: 18.09.2018.

     
Комбинована грађевинска машина
Врста поступка: Јавна набавка отворени поступак
Врста предмета: Добра
Рок за достављање понуда: 23.10.2018. до 11:00 часова

Преузмите документацију
pdf Позив за подношење понуда pdf Конкурсна документација

pdf Одговор на питања

pdf Одлука о додели уговора pdf Обавештење о закљученом уговору

ЈНМВ-Т-26/18
Објављено: 15.08.2018.

     
Хаваријске интервенције, санације на мрежи и кућни прикључци
Врста поступка: Јавна набавка мале вредности
Врста предмета: Услуге
Рок за достављање понуда: 30.08.2018. до 11:00 часова

Преузмите документацију
pdf Позив за подношење понуда pdf Конкурсна документација

pdf Одлука о додели уговора pdf Обавештење о закљученом уговору

ЈНМВ-Т-25/18
Објављено: 10.08.2018.

     
Технички пријем објеката
Врста поступка: Јавна набавка мале вредности
Врста предмета: Услуге
Рок за достављање понуда: 22.08.2018. до 11:00 часова

Преузмите документацију
pdf Позив за подношење понуда pdf Конкурсна документација

pdf Одлука о додели уговора pdf Обавештење о закљученом уговору

ЈНМВ-Т-24/18
Објављено: 25.07.2018.

     
Сервисирање засуна
Врста поступка: Јавна набавка мале вредности
Врста предмета: Услуге
Рок за достављање понуда: 02.08.2018. до 11:00 часова

Преузмите документацију
pdf Позив за подношење понуда pdf Конкурсна документација

pdf Одлука о додели уговора pdf Обавештење о закљученом уговору

ЈНМВ-Т-22/18
Објављено: 13.07.2018.

     
Елементи за израду термоспојева

ЈНМВ-Т-23/18
Објављено: 09.07.2018.

     
Сензори и давачи притиска и температуре
Врста поступка: Јавна набавка мале вредности
Врста предмета: Добра
Рок за достављање понуда: 19.07.2018. до 11:00 часова

Преузмите документацију
pdf Позив за подношење понуда pdf Конкурсна документација

pdf Одговори на питања 1 pdf Одговори на питања 2

pdf Одлука о додели уговора pdf Обавештење о закљученом уговору

ЈНОП-Т-21/18
Објављено: 04.07.2018.

     
Изградња, санација и реконструкција секундарне мреже ТП-35
Врста поступка: Јавна набавка отворени поступак
Врста предмета: Радови
Рок за достављање понуда: 06.08.2018. до 12:00 часова

Преузмите документацију
pdf Позив за подношење понуда pdf Конкурсна документација

pdf Одлука о додели уговора pdf Обавештење о закљученом уговору

ЈНМВ-Т-20/18
Објављено: 28.05.2018.

     
Преградна арматура
Врста поступка: Јавна набавка мале вредности
Врста предмета: Добра
Рок за достављање понуда: 06.06.2018. до 11:00 часова

Преузмите документацију
pdf Позив за подношење понуда pdf Конкурсна документација

pdf Одлука о додели уговора pdf Обавештење о закљученом уговору

ЈНМВ-Т-19/18
Објављено: 11.05.2018.

     
Калориметри
Врста поступка: Јавна набавка мале вредности
Врста предмета: Добра
Рок за достављање понуда: 24.05.2018. до 11:00 часова

Преузмите документацију
pdf Позив за подношење понуда pdf Конкурсна документација

pdf Одлука о обустави поступка pdf Обавештење о обустави поступка

ЈНМВ-Т-18/18
Објављено: 11.05.2018.

     
Мерно-регулациона опрема за аутоматизацију
Врста поступка: Јавна набавка мале вредности
Врста предмета: Добра
Рок за достављање понуда: 23.05.2018. до 11:00 часова

Преузмите документацију
pdf Позив за подношење понуда pdf Конкурсна документација

pdf Одлука о додели уговора pdf Обавештење о закљученом уговору

ЈНМВ-Т-17/18
Објављено: 09.05.2018.

     
Услуге обезбеђења пословних просторија
Врста поступка: Јавна набавка мале вредности
Врста предмета: Добра
Рок за достављање понуда: 18.05.2018. до 11:00 часова

Преузмите документацију
pdf Позив за подношење понуда pdf Конкурсна документација

pdf Одлука о додели уговора pdf Обавештење о закљученом уговору

ЈНМВ-Т-16/18
Објављено: 12.04.2018.

     
Комби вентили
Врста поступка: Јавна набавка мале вредности
Врста предмета: Добра
Рок за достављање понуда: 08.05.2018. до 11:00 часова

Преузмите документацију
pdf Позив за подношење понуда pdf Конкурсна документација

pdf Изменa конкурсне документације број 1

pdf Одлука о додели уговора pdf Обавештење о закљученом уговору

ЈНОП-Т-15/18
Објављено: 12.04.2018.

     
Комбинована грађевинска машина
Врста поступка: Јавна набавка отворени поступак
Врста предмета: Добра
Рок за достављање понуда: 21.05.2018. до 11:00 часова

Преузмите документацију
pdf Позив за подношење понуда pdf Конкурсна документација

pdf Одговори на питања

pdf Одлука о обустави поступка pdf Обавештење о обустави поступка

ЈНОП-Т-13/18
Објављено: 10.04.2018.

     
Изградња, санација и реконструкција мрежа према пројекту са испоруком материјала

ЈНМВ-Т-14/18
Објављено: 29.03.2018.

     
Преградна арматура

ЈНОП-Т-12/18
Објављено: 27.03.2018.

     
Предизоловане флексибилне ПЕКС цеви и фитинзи

ЈНМВ-Т-11/18
Објављено: 12.03.2018.

     
Преградна арматура
Врста поступка: Јавна набавка мале вредности
Врста предмета: Добра
Рок за достављање понуда: 20.03.2018. до 11:00 часова

Преузмите документацију
pdf Позив за подношење понуда pdf Конкурсна документација

pdf Одлука о обустави поступка pdf Обавештење о обустави поступка

ЈНОП-Т-10/18
Објављено: 07.03.2018.

     
Предизоловане челичне цеви и фитинзи

ЈНМВ-Т-09/18
Објављено: 07.03.2018.

     
Осигурање лица од незгоде, имовине и средстава
Врста поступка: Јавна набавка мале вредности
Врста предмета: Добра
Рок за достављање понуда: 16.03.2018. до 11:00 часова

Преузмите документацију
pdf Позив за подношење понуда pdf Конкурсна документација

pdf Одлука о додели уговора pdf Обавештење о закљученом уговору

ЈНМВ-Т-08/18
Објављено: 28.02.2018.

     
Хаваријске интервенције, санације на мрежи и кућни прикључци
Врста поступка: Јавна набавка мале вредности
Врста предмета: Услуге
Рок за достављање понуда: 09.03.2018. до 11:00 часова

Преузмите документацију
pdf Позив за подношење понуда pdf Конкурсна документација

pdf Одлука о додели уговора pdf Обавештење о закљученом уговору

ЈНМВ-Т-06/18
Објављено: 27.02.2018.

     
Горива
Врста поступка: Јавна набавка мале вредности
Врста предмета: Добра
Рок за достављање понуда: 08.03.2018. до 11:00 часова

Преузмите документацију
pdf Позив за подношење понуда pdf Конкурсна документација

pdf Одлука о додели уговора pdf Обавештење о закљученом уговору

ЈНМВ-Т-07/18
Објављено: 21.02.2018.

     
Комби вентили
Врста поступка: Јавна набавка мале вредности
Врста предмета: Добра
Рок за достављање понуда: 07.03.2018. до 11:00 часова

Преузмите документацију
pdf Позив за подношење понуда pdf Конкурсна документација

pdf Одговори на питања

pdf Одлука о обустави поступка pdf Обавештење о обустави поступка

ЈНМВ-Т-05/18
Објављено: 09.02.2018.

     
Циркулационе пумпе
Врста поступка: Јавна набавка мале вредности
Врста предмета: Добра
Рок за достављање понуда: 21.02.2018. до 11:00 часова

Преузмите документацију
pdf Позив за подношење понуда pdf Конкурсна документација

pdf Одлука о додели уговора pdf Обавештење о закљученом уговору

ЈНМВ-Т-04/18
Објављено: 09.02.2018.

     
Горива
Врста поступка: Јавна набавка мале вредности
Врста предмета: Добра
Рок за достављање понуда: 20.02.2018. до 11:00 часова

Преузмите документацију
pdf Позив за подношење понуда pdf Конкурсна документација

pdf Одлука о обустави поступка pdf Обавештење о обустави поступка

ЈНМВ-Т-03/18
Објављено: 31.01.2018.

     
Услуге мобилне телефоније
Врста поступка: Јавна набавка мале вредности
Врста предмета: Услуге
Рок за достављање понуда: 08.02.2018. до 11:00 часова

Преузмите документацију
pdf Позив за подношење понуда pdf Конкурсна документација

pdf Одговори на питања

pdf Одлука о додели уговора pdf Обавештење о закљученом уговору

ЈНМВ-Т-02/18
Објављено: 24.01.2018.

     
Услуге одржавања објеката и опреме, административне услуге и услуге чишћења
Врста поступка: Јавна набавка мале вредности
Врста предмета: Услуге
Рок за достављање понуда: 28.02.2018. до 11:00 часова

Преузмите документацију
pdf Позив за подношење понуда pdf Конкурсна документација

pdf Одговори на питања

pdf Одлука о додели уговора pdf Обавештење о закљученом уговору

ЈНМВ-Т-01/18
Објављено: 22.01.2018.

     
Електрична енергија
Врста поступка: Јавна набавка мале вредности
Врста предмета: Добра
Рок за достављање понуда: 02.03.2018. до 12:00 часова

Преузмите документацију
pdf Позив за подношење понуда pdf Конкурсна документација

pdf Измене и допуне конкурсне документације

pdf Одлука о додели уговора pdf Обавештење о закљученом уговору

pdf Одлука о измени уговора pdf Одлука о измени уговораЈНМВ-Т-34/17
Објављено: 27.12.2017.

     
Калориметри
Врста поступка: Јавна набавка мале вредности
Врста предмета: Добра
Рок за достављање понуда: 25.01.2018. до 11:00 часова

Преузмите документацију
pdf Позив за подношење понуда pdf Конкурсна документација

pdf Одговор на питања pdf Измене и допуне конкурсне документације

pdf Одлука о обустави поступка pdf Обавештење о обустави поступка

ЈНМВ-Т-33/17
Објављено: 07.12.2017.

     
Опрема за акустичну детекцију цурења на инсталацијама
Врста поступка: Јавна набавка мале вредности
Врста предмета: Добра
Рок за достављање понуда: 15.12.2017. до 11:00 часова

Преузмите документацију
pdf Позив за подношење понуда pdf Конкурсна документација

pdf Одлука о додели уговора pdf Обавештење о закљученом уговору

ЈНМВ-Т-32/17
Објављено: 08.11.2017.

     
Средства и опрема за личну заштиту на раду
Врста поступка: Јавна набавка мале вредности
Врста предмета: Добра
Рок за достављање понуда: 28.11.2017. до 11:00 часова

Преузмите документацију
pdf Позив за подношење понуда pdf Конкурсна документација

pdf Одлука о додели уговора pdf Обавештење о закљученом уговору

ЈНМВ-Т-30/17
Објављено: 02.11.2017.

     
Microsoft SQL Server
Врста поступка: Јавна набавка мале вредности
Врста предмета: Добра
Рок за достављање понуда: 10.11.2017. до 11:00 часова

Преузмите документацију
pdf Позив за подношење понуда pdf Конкурсна документација

pdf Одлука о додели уговора pdf Обавештење о закљученом уговору

ЈНМВ-Т-31/17
Објављено: 31.10.2017.

     
Комби вентили
Врста поступка: Јавна набавка мале вредности
Врста предмета: Добра
Рок за достављање понуда: 09.11.2017. до 11:00 часова

Преузмите документацију
pdf Позив за подношење понуда pdf Конкурсна документација

pdf Одлука о додели уговора pdf Обавештење о закљученом уговору

ЈНМВ-Т-29/17
Објављено: 31.10.2017.

     
ГНСС уређај за глобално позиционирање
Врста поступка: Јавна набавка мале вредности
Врста предмета: Добра
Рок за достављање понуда: 08.11.2017. до 11:00 часова

Преузмите документацију
pdf Позив за подношење понуда pdf Конкурсна документација

pdf Одлука о додели уговора pdf Обавештење о закљученом уговору

ЈНМВ-Т-28/17
Објављено: 26.10.2017.

     
Хаваријске интервенције, санације на мрежи и кућни прикључци
Врста поступка: Јавна набавка мале вредности
Врста предмета: Услуге
Рок за достављање понуда: 03.11.2017. до 11:00 часова

Преузмите документацију
pdf Позив за подношење понуда pdf Конкурсна документација

pdf Одлука о додели уговора pdf Обавештење о закљученом уговору

ЈНМВ-Т-27/17
Објављено: 20.10.2017.

     
Калориметри
Врста поступка: Јавна набавка мале вредности
Врста предмета: Добра
Рок за достављање понуда: 31.10.2017. до 11:00 часова

Преузмите документацију
pdf Позив за подношење понуда pdf Конкурсна документација

pdf Одлука о додели уговора pdf Обавештење о закљученом уговору

ЈНМВ-Т-26/17
Објављено: 10.10.2017.

     
Хаваријске интервенције, санације на мрежи и кућни прикључци
Врста поступка: Јавна набавка мале вредности
Врста предмета: Услуге
Рок за достављање понуда: 19.10.2017. до 11:00 часова

Преузмите документацију
pdf Позив за подношење понуда pdf Конкурсна документација

pdf Одлука о обустави поступка pdf Обавештење о обустави поступка

ЈНМВ-Т-25/17
Објављено: 09.10.2017.

     
Циркулационе пумпе
Врста поступка: Јавна набавка мале вредности
Врста предмета: Добра
Рок за достављање понуда: 17.10.2017. до 11:00 часова

Преузмите документацију
pdf Позив за подношење понуда pdf Конкурсна документација

pdf Одлука о додели уговора pdf Обавештење о закљученом уговору

ЈНМВ-Т-24/17
Објављено: 03.10.2017.

     
Мерно-регулациона опрема за аутоматизацију
Врста поступка: Јавна набавка мале вредности
Врста предмета: Добра
Рок за достављање понуда: 11.10.2017. до 11:00 часова

Преузмите документацију
pdf Позив за подношење понуда pdf Конкурсна документација

pdf Одлука о додели уговора pdf Обавештење о закљученом уговору

ЈНОП-Т-23/17
Објављено: 15.08.2017.

     
Добра и радови на изградњи примарног огранка за конзумно подручје ТП-БП17
Врста поступка: Јавна набавка oтворени поступак
Врста предмета: Добра
Рок за достављање понуда: 20.09.2017. до 12:00 часова

Преузмите документацију
pdf Позив за подношење понуда pdf Конкурсна документација pdf Конкурсна документација ситуациони план

pdf Одлука о додели уговора pdf Обавештење о закљученом уговору

ЈНМВ-Т-22/17
Објављено: 11.08.2017.

     
Размењивачи топлоте
Врста поступка: Јавна набавка мале вредности
Врста предмета: Добра
Рок за достављање понуда: 24.08.2017. до 11:00 часова

Преузмите документацију
pdf Позив за подношење понуда pdf Конкурсна документација

pdf Одлука о додели уговора pdf Одлука о додели уговора 1 pdf Одлука о додели уговора 2

pdf Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права

pdf Обавештење о закљученом уговору

ЈНМВ-Т-21/17
Објављено: 10.08.2017.

     
Елементи за израду термоспојева
Врста поступка: Јавна набавка мале вредности
Врста предмета: Добра
Рок за достављање понуда: 22.08.2017. до 11:00 часова

Преузмите документацију
pdf Позив за подношење понуда pdf Конкурсна документација

pdf Одлука о додели уговора pdf Обавештење о закљученом уговору

ЈНМВ-Т-20/17
Објављено: 03.08.2017.

     
Предизоловане флексибилне ПЕКС цеви и фитинзи
Врста поступка: Јавна набавка мале вредности
Врста предмета: Добра
Рок за достављање понуда: 11.08.2017. до 11:00 часова

Преузмите документацију
pdf Позив за подношење понуда pdf Конкурсна документација

pdf Одлука о додели уговора pdf Обавештење о закљученом уговору

ЈНОП-Т-19/17
Објављено: 28.07.2017.

     
Испорука флексибилног цевовода за изградњу ТП и секундарне мреже са извођењем припадајућих грађевинских и машинских радова за конзумна подручја ТП12А и ТП З-24

ЈНМВ-Т-18/17
Објављено: 24.07.2017.

     
Набавка возила (за превоз лица и терета)
Врста поступка: Јавна набавка мале вредности
Врста предмета: Добра
Рок за достављање понуда: 15.08.2017. до 11:00 часова

Преузмите документацију
pdf Позив за подношење понуда pdf Конкурсна документација

pdf Одлука о додели уговора pdf Обавештење о закљученом уговору

ЈНМВ-Т-17/17
Објављено: 28.06.2017.

     
Преградна арматура
Врста поступка: Јавна набавка мале вредности
Врста предмета: Добра
Рок за достављање понуда: 07.07.2017. до 11:00 часова

Преузмите документацију
pdf Позив за подношење понуда pdf Конкурсна документација

pdf Одлука о додели уговора pdf Обавештење о закљученом уговору

ЈНМВ-Т-16/17
Објављено: 27.06.2017.

     
Алати и уређаји на механизован погон
Врста поступка: Јавна набавка мале вредности
Врста предмета: Добра
Рок за достављање понуда: 05.07.2017. до 12:00 часова

Преузмите документацију
pdf Позив за подношење понуда pdf Конкурсна документација
pdf Одговор на питања pdf Конкурсна документација измене и допуне pdf Обавештење о продужењу рока за подношење понуда

pdf Одлука о додели уговора pdf Обавештење о закљученом уговору

ЈНМВ-Т-14/17
Објављено: 08.06.2017.

     
Преградна арматура
Врста поступка: Јавна набавка мале вредности
Врста предмета: Добра
Рок за достављање понуда: 20.06.2017. до 11:00 часова

Преузмите документацију
pdf Позив за подношење понуда pdf Конкурсна документација

pdf Одлука о обустави поступка pdf Обавештење о обустави поступка

ЈНМВ-Т-15/17
Објављено: 30.05.2017.

     
Предизоловане челичне цеви и фитинзи
Врста поступка: Јавна набавка мале вредности
Врста предмета: Добра
Рок за достављање понуда: 08.06.2017. до 11:00 часова

Преузмите документацију
pdf Позив за подношење понуда pdf Конкурсна документација

pdf Одлука о додели уговора pdf Обавештење о закљученом уговору

ЈНМВ-Т-13/17
Објављено: 24.04.2017.

     
Услуге обезбеђења пословних просторија

Захтев за понуду
Објављено: 21.04.2017.

     
Захтев за понуду за откуп неопасног отпада
Врста поступка: Захтев за понуду
Врста предмета: Добра
Рок за достављање понуда: 24.04.2017. до 11:00 часова

Преузмите документацију
pdf Захтев за понуду

ЈНМВ-Т-11/17
Објављено: 13.04.2017.

     
Мерно-регулациона опрема за аутоматизацију
Врста поступка: Јавна набавка мале вредности
Врста предмета: Добра
Рок за достављање понуда: 24.04.2017. до 11:00 часова

Преузмите документацију
pdf Позив за подношење понуда pdf Конкурсна документација

pdf Одлука о додели уговора pdf Обавештење о закљученом уговору

ЈНОП-Т-12/17
Објављено: 13.04.2017.

     
Добра и радови на реконструкцији и санацији конзумних подручја према пројекту
Врста поступка: Јавна набавка отворени поступак
Врста предмета: Добра
Рок за достављање понуда: 19.05.2017. до 12:00 часова

Преузмите документацију
Прилози:
TП-3
pdf Ситуациони план секундарне мреже ТП-3
TП-13
pdf Прикључни орман ДН20-пластика pdf Прикључни орман ДН25-пластика pdf Прикључни орман ДН32-пластика
pdf Прикључни орман ДН40-пластика pdf Прикључни орман ДН50-пластика pdf Ситуациони план секундарне мреже ТП-13
ТП-28 - ТП-31
pdf Ситуациони план пројектованог дела примарне мреже TP-28 - ТП-31
ТП-34 и ТП-34А
pdf Ситуациони план примарне мреже TP-34 - ТП-34А
Примарни вод КОII-18 до КО-П
pdf Ситуација примарног вода од КОII-18 до КО-П
Примарни вод Гај II
pdf Ситуација примарне мреже у насељу Гај II
Примарни прикључци Краља Милутина 7-27
pdf Примарни прикључци за топлотне подстанице у Краља Милутина од броја 7 до броја 27
Примарни вод КО15 - КО Гим, део секундарне мреже ТП-Палеж
pdf Ситуација примарне мреже од КО15 до КО Гим, део секундарне мреже ТП-Палеж

pdf Одговори на питања 1 pdf Одговори на питања 2 pdf Одговори на питања 3
pdf Конкурсна документација измене и допуне 1
pdf Одговори на питања 4 pdf Одговори на питања 5 pdf Одговори на питања 6
pdf Конкурсна документација измене и допуне 2
pdf Одговори на питања 7

pdf Одлука о додели уговора pdf Обавештење о закљученом уговору

ЈНОП-Т-08/17
Објављено: 22.03.2017.

     
Комбинована грађевинска машина
Врста поступка: Јавна набавка отворени поступак
Врста предмета: Добра
Рок за достављање понуда: 27.04.2017. до 11:00 часова

Преузмите документацију
pdf Позив за подношење понуда pdf Конкурсна документација

pdf Одлука о обустави поступка pdf Обавештење о обустави поступка

ЈНМВ-Т-10/17
Објављено: 21.03.2017.

     
Услуге хитног обезбеђења приступа цевоводу ради поправке и враћања у првобитно стање
Врста поступка: Јавна набавка мале вредности
Врста предмета: Услуге
Рок за достављање понуда: 29.03.2017. до 11:00 часова

Преузмите документацију
pdf Позив за подношење понуда pdf Конкурсна документација

pdf Одлука о додели уговора pdf Обавештење о закљученом уговору

ЈНМВ-Т-09/17
Објављено: 16.03.2017.

     
Осигурање лица од незгоде, имовине и средстава
Врста поступка: Јавна набавка мале вредности
Врста предмета: Услуге
Рок за достављање понуда: 24.03.2017. до 11:00 часова

Преузмите документацију
pdf Позив за подношење понуда pdf Конкурсна документација

pdf Одлука о додели уговора pdf Обавештење о закљученом уговору

ЈНОП-Т-06/17
Објављено: 09.03.2017.

     
Услуге одржавања објеката и опреме, административне услуге и услуге чишћења
Врста поступка: Јавна набавка отворени поступак
Врста предмета: Услуге
Рок за достављање понуда: 20.04.2017. до 11:00 часова

Преузмите документацију
pdf Позив за подношење понуда pdf Конкурсна документација
pdf Одговор на питања pdf Обавештење о продужењу рока за подношење понуда

pdf Одлука о додели уговора pdf Обавештење о закљученом уговору

ЈНМВ-Т-07/17
Објављено: 07.03.2017.

     
Типски монтажни грађевински објекат топлотне подстанице
Врста поступка: Јавна набавка мале вредности
Врста предмета: Добра
Рок за достављање понуда: 15.03.2017. до 11:00 часова

Преузмите документацију
pdf Позив за подношење понуда pdf Конкурсна документација

pdf Одлука о додели уговора pdf Обавештење о закљученом уговору

ЈНМВ-Т-05/17
Објављено: 03.03.2017.

     
Гориво
Врста поступка: Јавна набавка мале вредности
Врста предмета: Добра
Рок за достављање понуда: 16.03.2017. до 11:00 часова

Преузмите документацију
pdf Позив за подношење понуда pdf Конкурсна документација
pdf Одговор на питања pdf Измене и допуне конкурсне документације

pdf Одлука о додели уговора pdf Обавештење о закљученом уговору

ЈНМВ-Т-04/17
Објављено: 02.03.2017.

     
Средства и опрема за личну заштиту на раду
Врста поступка: Јавна набавка мале вредности
Врста предмета: Добра
Рок за достављање понуда: 10.03.2017. до 11:00 часова

Преузмите документацију
pdf Позив за подношење понуда pdf Конкурсна документација

pdf Одлука о додели уговора pdf Обавештење о закљученом уговору

ЈНМВ-Т-03/17
Објављено: 23.02.2017.

     
Услуге одржавања и сервисирања возила
Врста поступка: Јавна набавка мале вредности
Врста предмета: Услуге
Рок за достављање понуда: 06.03.2017. до 11:00 часова

Преузмите документацију
pdf Позив за подношење понуда pdf Конкурсна документација

pdf Одлука о додели уговора pdf Обавештење о закљученом уговору

ЈНМВ-Т-02/17
Објављено: 31.01.2017.

     
Услуге мобилне телефоније
Врста поступка: Јавна набавка мале вредности
Врста предмета: Услуге
Рок за достављање понуда: 14.02.2017. до 11:00 часова

Преузмите документацију
pdf Позив за подношење понуда pdf Конкурсна документација
pdf Odgovor na pitanja 1 pdf Izmene i dopune konkursne dokumentacije
pdf Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda pdf Odgovor na pitanja 2

pdf Одлука о додели уговора pdf Обавештење о закљученом уговору

ЈНОП-Т-01/17
Објављено: 23.01.2017.

     
Електрична енергија
Врста поступка: Отворени поступак
Врста предмета: Добра
Рок за достављање понуда: 01.03.2017. до 12:00 часова

Преузмите документацију
pdf Позив за подношење понуда pdf Конкурсна документација

pdf Одлука о додели уговора pdf Обавештење о закљученом уговору


pdf План јавних набавки ЈКП "Топловод" Обреновац за 2017. годину
pdf Измена плана јавних набавки за 2017. годину - број 1 pdf Одлука о измени плана јавних набавки за 2017. годину
pdf Измена плана јавних набавки за 2017. годину - број 2 pdf Одлука о измени плана јавних набавки за 2017. годину
pdf Измена плана јавних набавки за 2017. годину - број 3 pdf Одлука о измени плана јавних набавки за 2017. годину
pdf Измена плана јавних набавки за 2017. годину - број 4 pdf Одлука о измени плана јавних набавки за 2017. годину
pdf Измена плана јавних набавки за 2017. годину - број 6 pdf Одлука о измени плана јавних набавки за 2017. годину
pdf Техничка измена плана јавних набавки за 2017. годину - број 1
pdf Измена плана јавних набавки за 2017. годину - број 7 pdf Одлука о измени плана јавних набавки за 2017. годину
pdf Измена плана јавних набавки за 2017. годину - број 9 pdf Одлука о измени плана јавних набавки за 2017. годину
pdf Измена плана јавних набавки за 2017. годину - број 10 pdf Одлука о измени плана јавних набавки за 2017. годину


ЈНМВ-Т-31/16
Објављено: 18.11.2016.

      Набавка возила (за превоз лица и терета)
Врста поступка: Јавна набавка мале вредности
Врста предмета: Добра
Рок за достављање понуда: 28.11.2016. до 11:00 часова

Преузмите документацију
pdf Позив за подношење понуда pdf Конкурсна документација

pdf Одлука о додели уговора pdf Обавештење о закљученом уговору

ЈНМВ-Т-30/16
Објављено: 10.11.2016.

      Средства и опрема за личну заштиту на раду
Врста поступка: Јавна набавка мале вредности
Врста предмета: Добра
Рок за достављање понуда: 18.11.2016. до 11:00 часова

Преузмите документацију
pdf Позив за подношење понуда pdf Конкурсна документација

pdf Одлука о додели уговора pdf Обавештење о закљученом уговору

ЈНМВ-Т-29/16
Објављено: 19.10.2016.

      Набавка возила (за превоз лица и терета)
Врста поступка: Јавна набавка мале вредности
Врста предмета: Добра
Рок за достављање понуда: 27.10.2016. до 11:00 часова

Преузмите документацију
pdf Позив за подношење понуда pdf Конкурсна документација

pdf Одлука о обустави поступка pdf Обавештење о обустави поступка

ЈНМВ-Т-28/16
Објављено: 30.08.2016.

      Елементи за израду термоспојева
Врста поступка: Јавна набавка мале вредности
Врста предмета: Добра
Рок за достављање понуда: 07.09.2016. до 11:00 часова

Преузмите документацију
pdf Позив за подношење понуда pdf Конкурсна документација

pdf Одлука о додели уговора pdf Обавештење о закљученом уговору

ЈНМВ-Т-27/16
Објављено: 10.08.2016.

      Грађевински радови на санацији, реконструкцији и изградњи топлотних подстаница, мрежа и прикључака
Врста поступка: Јавна набавка мале вредности
Врста предмета: Добра
Рок за достављање понуда: 22.08.2016. до 11:00 часова

Преузмите документацију
pdf Позив за подношење понуда pdf Конкурсна документација

pdf Одговор на питање

pdf Одлука о додели уговора pdf Обавештење о закљученом уговору

ЈНМВ-Т-26/16
Објављено: 01.08.2016.

      Набавка возила (за превоз лица и терета)
Врста поступка: Јавна набавка мале вредности
Врста предмета: Добра
Рок за достављање понуда: 11.08.2016. до 11:00 часова

Преузмите документацију
pdf Позив за подношење понуда pdf Конкурсна документација

pdf Одлука о обустави поступка pdf Обавештење о обустави поступка

ЈНМВ-Т-25/16
Објављено: 28.07.2016.

      Калориметри
Врста поступка: Јавна набавка мале вредности
Врста предмета: Добра
Рок за достављање понуда: 10.08.2016. до 11:00 часова

Преузмите документацију
pdf Позив за подношење понуда pdf Конкурсна документација
pdf Измене и допуне конкурсне документације pdf Обавештење о продужењу рока за подношење понуда

pdf Одговор на питање

pdf Одлука о додели уговора pdf Обавештење о закљученом уговору

ЈНМВ-Т-24/16
Објављено: 27.07.2016.

      Комби вентили
Врста поступка: Јавна набавка мале вредности
Врста предмета: Добра
Рок за достављање понуда: 08.08.2016. до 11:00 часова

Преузмите документацију
pdf Позив за подношење понуда pdf Конкурсна документација

pdf Одлука о додели уговора pdf Обавештење о закљученом уговору

ЈНМВ-Т-23/16
Објављено: 26.07.2016.

      Експанзионе посуде
Врста поступка: Јавна набавка мале вредности
Врста предмета: Добра
Рок за достављање понуда: 04.08.2016. до 11:00 часова

Преузмите документацију
pdf Позив за подношење понуда pdf Конкурсна документација
pdf Измена у допуна конкурсне документације pdf Појашњење конкурсне документације

pdf Одлука о додели уговора pdf Обавештење о закљученом уговору

ЈНМВ-Т-22/16
Објављено: 18.07.2016.

      Ормани за прикључке на секундарну мрежу са припадајућом опремом
Врста поступка: Јавна набавка мале вредности
Врста предмета: Добра
Рок за достављање понуда: 27.07.2016. до 11:00 часова

Преузмите документацију
pdf Позив за подношење понуда pdf Конкурсна документација
pdf Орман ДН 25 pdf Орман ДН 32 pdf Орман ДН 40

pdf Одлука о додели уговора pdf Обавештење о закљученом уговору

ЈНМВ-Т-21/16
Објављено: 18.07.2016.

      Услуге хитног обезбеђења приступа цевоводу ради поправке и враћања у првобитно стање
Врста поступка: Јавна набавка мале вредности
Врста предмета: Услуге
Рок за достављање понуда: 28.07.2016. до 11:00 часова

Преузмите документацију
pdf Позив за подношење понуда pdf Конкурсна документација

pdf Одлука о додели уговора pdf Обавештење о закљученом уговору

ЈНМВ-Т-20/16
Објављено: 08.07.2016.

      Набавка возила (за превоз лица и терета)
Врста поступка: Јавна набавка мале вредности
Врста предмета: Добра
Рок за достављање понуда: 19.07.2016. до 11:00 часова

Преузмите документацију
pdf Позив за подношење понуда pdf Конкурсна документација

pdf Одлука о обустави поступка

ЈНМВ-Т-19/16
Објављено: 01.07.2016.

     Мерно-регулациона опрема за аутоматизацију
Врста поступка: Јавна набавка мале вредности
Врста предмета: Добра
Рок за достављање понуда: 11.07.2016. до 11:00 часова

Преузмите документацију
pdf Позив за подношење понуда pdf Конкурсна документација

pdf Одлука о додели уговора pdf Обавештење о закљученом уговору

ЈНМВ-Т-18/16
Објављено: 24.06.2016.

     Преградна арматура
Врста поступка: Јавна набавка мале вредности
Врста предмета: Добра
Рок за достављање понуда: 05.07.2016. до 11:00 часова

Преузмите документацију
pdf Позив за подношење понуда pdf Конкурсна документација pdf Појашњење конкурсне документације

pdf Одлука о додели уговора pdf Обавештење о закљученом уговору

ЈНМВ-Т-17/16
Објављено: 24.05.2016.

     Сензори и давачи притиска и температуре
Врста поступка: Јавна набавка мале вредности
Врста предмета: Добра
Рок за достављање понуда: 02.06.2016. до 11:00 часова

Преузмите документацију
pdf Позив за подношење понуда pdf Конкурсна документација

pdf Одлука о додели уговора pdf Обавештење о закљученом уговору

ЈНМВ-Т-16/16
Објављено: 06.05.2016.

     Преградна арматура
Врста поступка: Јавна набавка мале вредности
Врста предмета: Добра
Рок за достављање понуда: 16.05.2016. до 11:00 часова

Преузмите документацију
pdf Позив за подношење понуда pdf Конкурсна документација

pdf Одлука о додели уговора pdf Одлука о обустави поступка pdf Обавештење о обустави поступка

ЈНМВ-Т-15/16
Објављено: 25.04.2016.

     Предизоловане флексибилне челичне цеви и фитинзи
Врста поступка: Јавна набавка мале вредности
Врста предмета: Добра
Рок за достављање понуда: 30.05.2016. до 11:00 часова

Преузмите документацију
pdf Позив за подношење понуда pdf Конкурсна документација

pdf Одлука о додели уговора pdf Обавештење о закљученом уговору

ЈНМВ-Т-14/16
Објављено: 20.04.2016.

     Размењивачи топлоте
Врста поступка: Јавна набавка мале вредности
Врста предмета: Добра
Рок за достављање понуда: 05.05.2016. до 11:00 часова

Преузмите документацију
pdf Позив за подношење понуда pdf Конкурсна документација

pdf Одговор на питања pdf Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права

pdf Одлука о додели уговора pdf Обавештење о закљученом уговору

ЈНМВ-Т-13/16
Објављено: 13.04.2016.

     Голе челичне цеви и фитинзи за челични цевовод
Врста поступка: Јавна набавка мале вредности
Врста предмета: Добра
Рок за достављање понуда: 21.04.2016. до 11:00 часова

Преузмите документацију
pdf Позив за подношење понуда pdf Конкурсна документација

pdf Одлука о додели уговора pdf Обавештење о закљученом уговору

ЈНМВ-Т-12/16
Објављено: 01.04.2016.

     Електро материјал
Врста поступка: Јавна набавка мале вредности
Врста предмета: Добра
Рок за достављање понуда: 12.04.2016. до 11:00 часова

Преузмите документацију
pdf Позив за подношење понуда pdf Конкурсна документација pdf Измена и допуна конкурсне документације
pdf Појашњење конкурсне документације

pdf Одлука о додели уговора pdf Обавештење о закљученом уговору

ЈНМВ-Т-11/16
Објављено: 28.03.2016.

     Сервисирање засуна
Врста поступка: Јавна набавка мале вредности
Врста предмета: Услуге
Рок за достављање понуда: 05.04.2016. до 11:00 часова

Преузмите документацију
pdf Позив за подношење понуда pdf Конкурсна документација

pdf Одлука о додели уговора pdf Обавештење о закљученом уговору

ЈНОП-Т-10/16
Објављено: 23.03.2016.

     
Услуге одржавања објеката и опреме, административне услуге, услуге чишћења и физичко техничког обезбеђења

ЈНМВ-Т-09/16
Објављено: 17.03.2016.

     Gorivo
Врста поступка: Јавна набавка мале вредности
Врста предмета: Добра
Рок за достављање понуда: 25.03.2016. до 11:00 часова

Преузмите документацију
pdf Позив за подношење понуда pdf Конкурсна документација

pdf Одлука о додели уговора pdf Одлука о додели уговора pdf Обавештење о закљученом уговору

ЈНМВ-Т-08/16
Објављено: 16.03.2016.

     Осигурање лица од незгоде, имовине и средстава
Врста поступка: Јавна набавка мале вредности
Врста предмета: Услуге
Рок за достављање понуда: 24.03.2016. до 11:00 часова

Преузмите документацију
pdf Позив за подношење понуда pdf Конкурсна документација

pdf Одлука о додели уговора pdf Обавештење о закљученом уговору

ЈНМВ-Т-07/16
Објављено: 03.03.2016.

     Услуге одржавања и сервисирања возила
Врста поступка: Јавна набавка мале вредности
Врста предмета: Услуге
Рок за достављање понуда: 11.03.2016. до 11:00 часова

Преузмите документацију
pdf Позив за подношење понуда pdf Конкурсна документација

pdf Одлука о додели уговора pdf Обавештење о закљученом уговору

ЈНМВ-Т-06/16
Објављено: 29.02.2016.

     Средства и опрема за личну заштиту на раду
Врста поступка: Јавна набавка мале вредности
Врста предмета: Добра
Рок за достављање понуда: 09.03.2016. до 11:00 часова

Преузмите документацију
pdf Позив за подношење понуда pdf Конкурсна документација

pdf Одлука о додели уговора pdf Обавештење о закљученом уговору

ЈНМВ-Т-05/16
Објављено: 12.02.2016.

     Типски монтажни грађевински објекат топлотне подстанице
Врста поступка: Јавна набавка мале вредности
Врста предмета: Добра
Рок за достављање понуда: 22.02.2016. до 11:00 часова

Преузмите документацију
pdf Позив за подношење понуда pdf Конкурсна документација

pdf Одлука о додели уговора pdf Обавештење о закљученом уговору

ЈНМВ-Т-04/16
Објављено: 12.02.2016.

     Услуге штампања рачуна
Врста поступка: Јавна набавка мале вредности
Врста предмета: Услуге
Рок за достављање понуда: 19.02.2016. до 11:00 часова

Преузмите документацију
pdf Позив за подношење понуда pdf Конкурсна документација pdf Конкурсна документација

pdf Одлука о додели уговора pdf Обавештење о закљученом уговору

ЈНМВ-Т-03/16
Објављено: 11.02.2016.

     Услуге мобилне телефоније
Врста поступка: Јавна набавка мале вредности
Врста предмета: Услуге
Рок за достављање понуда: 18.02.2016. до 11:00 часова

Преузмите документацију
pdf Позив за подношење понуда pdf Конкурсна документација

pdf Одлука о додели уговора pdf Обавештење о закљученом уговору

ЈНОП-Т-02/16
Објављено: 08.02.2016.

     
Испорука флексибилног цевовода за изградњу секундарне мреже ТП-53 са извођењем припадајућих грађевин. и машин. радова
Врста поступка: Отворени поступак
Врста предмета: Добра
Рок за достављање понуда: 14.03.2016. до 12:00 часова

Преузмите документацију
pdf Позив за подношење понуда pdf Конкурсна документација
pdf Ситуациони план секундарне мреже pdf Појашњење конкурсне документације

pdf Одлука о додели уговора pdf Обавештење о закљученом уговору

ЈНОП-Т-01/16
Објављено: 28.01.2016.

     Електрична енергија
Врста поступка: Отворени поступак
Врста предмета: Добра
Рок за достављање понуда: 03.03.2016. до 12:00 часова

Преузмите документацију
pdf Позив за подношење понуда pdf Конкурсна документација pdf Измена конкурсне документације

pdf Одлука о додели уговора pdf Обавештење о закљученом уговору


ЈНМВ-T-39/15
     Измењивачи топлоте
Објављено 25.11.2015.
Врста поступка: Јавна набавка мале вредности
Врста предмета: Добра
Рок за достављање понуда: 08.12.2015. до 11:00 часова

Преузмите документацију
pdf Позив за подношење понуда pdf Конкурсна документација

pdf Одлука о додели уговора pdf Обавештење о закљученом уговору

ЈНМВ-T-38/15
     Комби вентили
Објављено 09.11.2015.
Врста поступка: Јавна набавка мале вредности
Врста предмета: Добра
Рок за подношење понуда: 20.11.2015. до 11:00 часова

Преузмите документацију
pdf Позив за подношење понуда pdf Конкурсна документација

pdf Одлука о додели уговора pdf Обавештење о закљученом уговору

ЈНМВ-T-37/15
     Ормани за прикључке на секундарну мрежу са припадајућом опремом
Објављено 05.11.2015.
Врста поступка: Јавна набавка мале вредности
Врста предмета: Добра
Рок за подношење понуда: 16.11.2015. од 11:00 часова

Преузмите документацију
pdf Позив за подношење понуда pdf Конкурсна документација

pdf Одлука о додели уговора pdf Обавештење о закљученом уговору

ЈНМВ-T-36/15
     Услуге хитног обезбеђења приступа цевоводу ради поправке и враћања у првобитно стање
Објављено 28.10.2015.
Врста поступка: Јавна набавка мале вредности
Врста предмета: Услуге
Рок за подношење понуда: 05.11.2015. до 11:00 часова

Преузмите документацију
pdf Позив за подношење понуда pdf Конкурсна документација
pdf Одговор на питање

pdf Одлука о додели уговора pdf Обавештење о закљученом уговору

ЈНМВ-T-35/15
     Услуге физичко-техничког обезбеђења и чишћења објекта
Објављено 20.10.2015.
Врста поступка: Јавна набавка мале вредности
Врста предмета: Услуге
Рок за подношење понуда: 28.10.2015. до 11:00 часова

Преузмите документацију
pdf Позив за подношење понуда pdf Конкурсна документација
pdf Појашњење конкурсне документације

pdf Одлука о додели уговора pdf Обавештење о закљученом уговору

ЈНМВ-T-34/15
     Мерно регулациона опрема за аутоматизацију
Објављено 14.10.2015.
Врста поступка: Јавна набавка мале вредности
Врста предмета: Добра
Рок за подношење понуда: 23.10.2015. до 11:00 часова

Преузмите документацију
pdf Позив за подношење понуда pdf Конкурсна документација
pdf Одговор на питање 1 pdf Одговор на питање 2

pdf Одлука о додели уговора pdf Oбавештење о закљученом уговору

ЈНМВ-T-32/15
     Коси регулациони вентили
Објављено 07.10.2015.
Врста поступка: Јавна набавка мале вредности
Врста предмета: Добра
Рок за подношење понуда: 16.10.2015. до 11:00 часова

Преузмите документацију
pdf Позив за подношење понуда pdf Конкурсна документација

pdf Одлука о додели уговора pdf Oбавештење о закљученом уговору

ЈНМВ-T-33/15
     Челични компензатори
Објављено 05.10.2015.
Врста поступка: Јавна набавка мале вредности
Врста предмета: Добра
Рок за подношење понуда: 13.10.2015. до 11:00 часова

Преузмите документацију
pdf Позив за подношење понуда pdf Конкурсна документација

pdf Одлука о додели уговора pdf Oбавештење о закљученом уговору

ЈНМВ-T-31/15
     Електронски управљиве циркулационе (центрифугалне) пумпе
Објављено 28.09.2015.
Врста поступка: Јавна набавка мале вредности
Врста предмета: Добра
Рок за подношење понуда: 07.10.2015. до 11:00 часова

Преузмите документацију
pdf Позив за подношење понуда pdf Конкурсна документација
pdf Појашњење конкурсне документације

pdf Одлука о додели уговора pdf Oбавештење о закљученом уговору

ЈНМВ-T-29/15
     Сервисирање засуна
Објављено 03.08.2015.
Врста поступка: Јавна набавка мале вредности
Врста предмета: Услуге
Рок за подношење понуда: 11.08.2015. до 11:00 часова

Преузмите документацију
pdf Позив за подношење понуда pdf Конкурсна документација

pdf Oбавештење о закљученом уговору

ЈНОП-T-30/15
     Ангажовање радне снаге
Објављено 31.07.2015.
Врста поступка: Отворени поступак
Врста предмета: Услуге
Рок за подношење понуда: 31.08.2015. до 11:00 часова

Преузмите документацију
pdf Позив за подношење понуда pdf Конкурсна документација

pdf Oбавештење о закљученом уговору

ЈНОП-T-28/15
     Предизоловане флексибилне ПЕКС цеви и фитинзи
Објављено 17.07.2015.
Врста поступка: Отворени поступак
Врста предмета: Добра
Рок за подношење понуда: 17.08.2015. до 11:00 часова

Преузмите документацију
pdf Позив за подношење понуда pdf Конкурсна документација

pdf Oбавештење о закљученом уговору

ЈНМВ-T-27/15
     Ситни преградни вентили
Објављено 09.07.2015.
Врста поступка: Јавна набавка мале вредности
Врста предмета: Добра
Рок за подношење понуда: 17.07.2015. до 11:00 часова

Преузмите документацију
pdf Позив за подношење понуда pdf Конкурсна документација

pdf Oбавештење о закљученом уговору

ЈНОП-T-26/15
     Машински радови на санацији, реконструкцији и изградњи мрежа и прикључака
Објављено 19.06.2015.
Врста поступка: Отворени поступак
Врста предмета: Радови
Рок за подношење понуда: 20.07.2015. до 11:00 часова

Преузмите документацију
pdf Позив за подношење понуда pdf Конкурсна документација
pdf Појашњење конкурсне документације 1 pdf Појашњење конкурсне документације 2

pdf Oбавештење о закљученом уговору

ЈНМВ-T-25/15
     Средства и опрема за личну заштиту на раду
Објављено 19.06.2015.
Врста поступка: Јавна набавка мале вредности
Врста предмета: Добра
Рок за подношење понуда: 29.06.2015. до 11:00 часова

Преузмите документацију
pdf Позив за подношење понуда pdf Конкурсна документација

pdf Oбавештење о закљученом уговору

ЈНОП-T-24/15
     Предизоловане челичне цеви и фитинзи
Објављено 12.06.2015.
Врста поступка: Отворени поступак
Врста предмета: Добра
Рок за подношење понуда: 13.07.2015. до 11:00 часова

Преузмите документацију
pdf Позив за подношење понуда pdf Конкурсна документација

pdf Oбавештење о закљученом уговору

ЈНОП-T-18/15
     Грађевински радови на санацији, реконструкцији и изградњи мрежа и прикључака
Објављено 05.06.2015.

ЈНМВ-T-23/15
     Голе челичне цеви и фитинзи за челични цевовод
Објављено 29.05.2015.
Врста поступка: Јавна набавка мале вредности
Врста предмета: Добра
Рок за подношење понуда: 09.06.2015. до 11:00 часова

Преузмите документацију
pdf Позив за подношење понуда pdf Конкурсна документација

pdf Oбавештење о закљученом уговору

ЈНОП-T-20/15
     Санација изолације и цевовода надземног дела вреловода
Објављено 27.05.2015.
Врста поступка: Отворени поступак
Врста предмета: Радови
Рок за подношење понуда: 26.06.2015. до 12:00 часова

Преузмите документацију
pdf Позив за подношење понуда pdf Конкурсна документација
pdf Појашњење конкурсне документације 1 pdf Појашњење конкурсне документације 2

pdf Oбавештење о закљученом уговору

ЈНМВ-T-22/15
     Профили и лимови
Објављено 25.05.2015.
Врста поступка: Јавна набавка мале вредности
Врста предмета: Добра
Рок за подношење понуда: 05.06.2015. до 11:00 часова

Преузмите документацију
pdf Позив за подношење понуда pdf Конкурсна документација
pdf Одговор на питање 1 pdf Одговор на питање 2

pdf Oбавештење о закљученом уговору

ЈНОП-T-21/15
     Машински радови на монтажи ПЕКС цевовода
Објављено: 25.05.2015.

ЈНМВ-T-19/15
     Сервисирање циркулационих пумпи за грејање
Објављено: 20.05.2015.
Врста поступка: Јавна набавка мале вредности
Врста предмета: Услуге
Рок за подношење понуда: 29.05.2015. до 11:00 часова

Преузмите документацију
pdf Позив за подношење понуда pdf Конкурсна документација

pdf Oбавештење о закљученом уговору

ЈНМВ-T-17/15
     Елементи за израду термоспојева
Објављено: 12.05.2015.
Врста поступка: Јавна набавка мале вредности
Врста предмета: Добра
Рок за подношење понуда: 22.05.2015. до 11:00 часова

Преузмите документацију
pdf Позив за подношење понуда pdf Конкурсна документација

pdf Oбавештење о закљученом уговору

Захтев за понуду
     Захтев за понуду за откуп неопасног отпада
Објављено: 27.04.2015.
Рок за подношење понуда: 05.05.2015. до 11:00 часова

Преузмите документацију
pdf Захтев за понуду

ЈНОП-T-16/15
     Преградна арматура
Објављено 17.04.2015.
Врста поступка: Отворени поступак
Врста предмета: Добра
Рок за подношење понуда: 18.05.2015. до 11:00 часова

Преузмите документацију
pdf Позив за подношење понуда pdf Конкурсна документација pdf Појашњење конкурсне документације

pdf Oбавештење о закљученом уговору

ЈНМВ-T-15/15
     Уређаји и опрема за заваривање
Објављено: 14.04.2015.
Врста поступка: Јавна набавка мале вредности
Врста предмета: Добра
Рок за подношење понуда: 23.04.2015. до 11:00 часова

Преузмите документацију
pdf Позив за подношење понуда pdf Конкурсна документација

pdf Oбавештење о закљученом уговору

ЈНМВ-T-12/15
     Услуга техничке подршке и одржавања комуникационе мреже (eternet)
Објављено: 02.04.2015.
Врста поступка: Јавна набавка мале вредности
Врста предмета: Услуге
Рок за подношење понуда: 17.04.2015. до 11:00 часова

Преузмите документацију
pdf Позив за подношење понуда pdf Конкурсна документација
pdf Одговор на питање

pdf Oбавештење о закљученом уговору

ЈНМВ-T-14/15
     Ручни алат
Објављено: 01.04.2015.
Врста поступка: Јавна набавка мале вредности
Врста предмета: Добра
Рок за подношење понуда: 15.04.2015. до 11:00 часова

Преузмите документацију
pdf Позив за подношење понуда pdf Конкурсна документација
pdf Одговор на питање 1 pdf Одговор на питање 2 pdf Одговор на питање 3 pdf Одговор на питање 4

pdf Oбавештење о закљученом уговору

ЈНМВ-T-13/15
     Осигурање лица од незгоде, имовине и средстава
Објављено: 20.03.2015.
Врста поступка: Јавна набавка мале вредности
Врста предмета: Услуге
Рок за подношење понуда: 30.03.2015. до 11:00 часова

Преузмите документацију
pdf Позив за подношење понуда pdf Конкурсна документација
pdf Одговор на питања

pdf Oбавештење о закљученом уговору

ЈНМВ-T-11/15
     Електро материјал
Објављено: 19.03.2015.
Врста поступка: Јавна набавка мале вредности
Врста предмета: Добра
Рок за подношење понуда: 31.03.2015. до 11:00 часова

Преузмите документацију
pdf Позив за подношење понуда pdf Конкурсна документација
pdf Одговор на питање 1 pdf Одговор на питање 2 pdf Одговор на питање 3 pdf Одговор на питање 4

pdf Oбавештење о закљученом уговору

ЈНМВ-T-10/15
     Gorivo
Објављено: 09.03.2015.
Врста поступка: Јавна набавка мале вредности
Врста предмета: Добра
Рок за подношење понуда: 18.03.2015. do 11:00 часова

Преузмите документацију
pdf Позив за подношење понуда pdf Конкурсна документација

pdf Oбавештење о закљученом уговору

ППБОП-T-07/15
     Закуп пословне зграде
Објављено: 05.03.2015.
Врста поступка: Преговарачки поступак без објављивања позива
Врста предмета: Добра
Рок за подношење понуда: 17.03.2015. до 11:00 часова

Преузмите документацију
pdf Овавештење о покретању поступка pdf Конкурсна документација

pdf Одлука о додели уговора pdf Oбавештење о закљученом уговору

ППБОП-T-09/15
     Закуп пословног простора за магацин
Објављено: 05.03.2015.
Врста поступка: Преговарачки поступак без објављивања позива
Врста предмета: Добра
Рок за подношење понуда: 13.03.2015. до 11:00 часова

Преузмите документацију
pdf Обавештење о покретању поступка pdf Конкурсна документација

pdf Одлука о додели уговора pdf Oбавештење о закљученом уговору

ЈНМВ-T-08/15
     Средства и опрема за личну заштиту на раду
Објављено: 05.03.2015.
Врста поступка: Јавна набавка мале вредности
Врста предмета: Добра
Рок за подношење понуда: 17.03.2015. до 11:00 часова

Преузмите документацију
pdf Позив за подношење понуда pdf Конкурсна документација

pdf Oбавештење о закљученом уговору

ЈНОП-T-05/15
     Електрична енергија
Објављено: 13.02.2015.
Врста поступка: Отворени поступак
Врста предмета: Добра
Рок за подношење понуда: 16.03.2015. до 12:00 часова

Преузмите документацију
pdf Позив за подношење понуда pdf Конкурсна документација

pdf Oбавештење о закљученом уговору

ЈНМВ-T-06/15
     Услуге штампања рачуна
Објављено: 13.02.2015.
Врста поступка: Јавна набавка мале вредности
Врста предмета: Услуге
Рок за подношење понуда: 23.02.2015. до 11:00 часова

Преузмите документацију
pdf Позив за подношење понуда pdf Конкурсна документација

pdf Oбавештење о закљученом уговору

ЈНМВ-T-04/15
     Средства за хигијену
Објављено: 13.02.2015.
Врста поступка: Јавна набавка мале вредности
Врста предмета: Добра
Рок за подношење понуда: 23.02.2015. до 11:00 часова

Преузмите документацију
pdf Позив за подношење понуда pdf Конкурсна документација
pdf Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права

pdf Oбавештење о закљученом уговору

ЈНМВ-T-03/15
     Ангажовање радне снаге
Објављено: 13.02.2015.

ЈНМВ-T-01/15
     Услуге мобилне телефоније
Објављено: 10.02.2015.
Врста поступка: Јавна набавка мале вредности
Врста предмета: Услуге
Рок за подношење понуда:24.02.2015. до 11:00 часова

Преузмите документацију
pdf Позив за подношење понуда pdf Конкурсна документација
pdf Појашњење конкурсне документације
pdf Одговор на питање 1
pdf Измена и допуна конкурсне документације
pdf Одговор на питање 2

pdf Oбавештење о закљученом уговору

ЈНМВ-T-02/15
     Гориво
Објављено: 05.02.2015.
Врста поступка: Јавна набавка мале вредности
Врста предмета: Добра
Рок за подношење понуда: 18.02.2015. до 12:00 часова

Преузмите документацију
pdf Позив за подношење понуда pdf Конкурсна документација

pdf Обавештење о обустави поступка

2016. ЈКП Топловод Обреновац. Сва права задржана.