Osnovni podaci Lična karta
Poslovno ime (pun naziv)
Javno komunalno preduzeće "Toplovod" Obrenovac
Poslovno ime (skraćeni naziv)
JKP "Toplovod" Obrenovac
Sedište
Kralja Petra I br. 27, Obrenovac
Osnivač
Gradska opština Obrenovac
Datum osnivanja
01.12.2006. kao samostalno preduzeće
1983.-2006. kao radna jedinica u sklopu JKP "Obrenovac"
Delatnost
Snabdevanje parom i klimatizacija
Šifra delatnosti
3530
PIB
104764767
Matični broj
20233940
Registarski broj
6010627198
Broj zaposlenih
114 (jun 2017.)
Broj potrošača
12.459 (jun 2017.)
Grejna površina
836.884 metara kvadratnih (jun 2017.)
Logo
logo
2015. JKP Toplovod Obrenovac. Sva prava zadržana.