Запослени Људски ресурси
Послове од стратешког значаја за руковођење, управљање, планирање и развој Предузећа обавља Пословодство Предузећа.
Пословодство Предузећа чине: Директор и извршни директор за техничка питања.

Директор
Борис Ивковић
Дипломирани економиста
Тел: 011/8728-237Радна биографија

БОРИС ИВКОВИЋ, директор ЈКП „Топловод“ Обреновац
ДАТУМ РОЂЕЊА: 09.04.1966. године, Београд
ЗАНИМАЊЕ: VII1 степен, дипломирани економиста
РАДНО ИСКУСТВО:
Вишегодишње руководилачко радно искуство у ЈП „Пошта Србије“ и администрацији Града Београда.
Од јуна 2012. године до данас директор ЈКП „Топловод“ Обреновац.

Извршни директор за техничка питања
Љубиша Дамњановић
Дипломирани машински инжењер
Тел: 011/8728-237Радна биографија

ЉУБИША ДАМЊАНОВИЋ, Извршни директор за техничка питања
ДАТУМ РОЂЕЊА: 28.02.1964. године, Обреновац
ЗАНИМАЊЕ: VII1 степен, дипломирани машински инжењер
РАДНО ИСКУСТВО:
До 1995. године запослен у АСП "Ласта" Београд.
Од 2000. до 2004. године директор ЈП за изградњу Обреновца.
Од 2004. године запослен код другог послодавца/послодаваца.
Од децембра 2015. године до данас запослен у ЈКП "Топловод" Обреновац где је обављао послове помоћника директора за техничка питања, након чега обавља послове извршног директор за техничка питања.

Према утврђеној технолошкој подели процеса рада и функционалној повезаности организационих делова, у Предузећу су образовани следећи сектори и службе:
Сектор контроле и управљања, Сектор дистрибуције топлотне енергије, Сектор пројектовања и изградње, Правна служба, Економска служба, Комерцијална служба и Служба информационих технологија.

Руководилац Сектора контроле и управљања
Сретен Јовичић
Дипломирани машински инжењер
Тел: 011/8728-237
Руководилац Сектора дистрибуције топлотне енергије
Александар Богићевић
Дипломирани машински инжењер
Тел: 011/7724-277
Руководилац Сектора пројектовања и изградње
Маријола Јевтић
Дипломирани машински инжењер
Тел: 011/8728-237
Руководилац правне службе
Тамара Љумовић-Добросављевић
Дипломирани правник
Тел: 011/8728-237
Руководилац економске службе
Дајана Матић
Дипломирани економиста
Тел: 011/8728-237
Руководилац комерцијалне службе
Иван Аџић
Дипломирани економиста
Тел: 011/8728-237
Служба информационих технологија
Дејан Лазић, дипломирани инжењер организационих наука
Горан Јовановић, дипломирани инжењер организационих наука
Тел: 011/8728-237
ЈКП "Топловод" Обреновац према кадровској евиденцији из септембра 2022. има 137 запослених радника свих профила.


НАДЗОРНИ ОДБОР ЈКП „ТОПЛОВОД“ ОБРЕНОВАЦ
РАДНЕ БИОГРАФИЈЕ
Скупштина градске општине Обреновац, на седници одржаној 03. септембра 2020. године донела је Решење о именовању Надзорног одбора Јавног комуналног предузећа „Топловод“ Обреновац, бр. VII-01 бр. 020-77 од 03. септембра 2020. године, којим се именују у Надзорни одбор Јавног комуналног предузећа „Топловод“ Обреновац, који укупно броји три члана:

АЛЕКСАНДАР АРСЕНОВИЋ, председник Надзорног одбора ЈКП "Топловод" Обреновац
ДАТУМ РОЂЕЊА: 28.02.1985. године
ЗАНИМАЊЕ: ССС, прехрамбени техничар
РАДНО ИСКУСТВО: Запослен у ЈП "ЕПС" Огранак "ТЕНТ А" на пословима производње електричне енергије.
ПЕТАР ЛАЛИЋ, члан Надзорног одбора ЈКП "Топловод" Обреновац
ДАТУМ РОЂЕЊА: 11.07.1941. године
ЗАНИМАЊЕ: Висококвалификовани радник у друмском и јавном саобраћају
РАДНО ИСКУСТВО: Вишедеценијско радно искуство банкарског службеника.
У два мандата председник Савета месне заједнице Звечка.
ИВАН АЏИЋ, члан Надзорног одбора ЈКП "Топловод" Обреновац као представник запослених
ДАТУМ РОЂЕЊА: 15.09.1975. године
ЗАНИМАЊЕ: VII степен, дипломирани економиста
РАДНО ИСКУСТВО: Вишегодишње искуство на економским и књиговодственим пословима. Од марта 2013. године запослен у ЈКП „Топловод“ Обреновац, у организационој јединици Комерцијална служба, чији је руководилац од децембра 2015. године.
2016. ЈКП Топловод Обреновац. Сва права задржана.