Запослени Људски ресурси
Послове од стратешког значаја за руковођење, управљање, планирање и развој Предузећа обавља Пословодство Предузећа.
Пословодство Предузећа чине: Директор и извршни директор за техничка питања.
Директор
Борис Ивковић
Дипломирани економиста
Тел: 011/8728-237
Извршни директор за техничка питања
Љубиша Дамњановић
Дипломирани машински инжењер
Тел: 011/8728-237
Према утврђеној технолошкој подели процеса рада и функционалној повезаности организационих делова, у Предузећу су образовани следећи сектори и службе:
Сектор контроле и управљања, Сектор дистрибуције топлотне енергије, Сектор пројектовања и изградње, Правна служба, Економска служба, Комерцијална служба и Служба информационих технологија.
Руководилац Сектора контроле и управљања
Сретен Јовичић
Дипломирани машински инжењер
Тел: 011/8728-237
Руководилац Сектора дистрибуције топлотне енергије
Александар Богићевић
Дипломирани машински инжењер
Тел: 011/7724-277
Руководилац Сектора пројектовања и изградње
Маријола Јевтић
Дипломирани машински инжењер
Тел: 011/8728-237
Руководилац правне службе
Тамара Љумовић-Добросављевић
Дипломирани правник
Тел: 011/8728-237
Руководилац економске службе
Дајана Матић
Дипломирани економиста
Тел: 011/8727-904
Руководилац комерцијалне службе
Иван Аџић
Дипломирани економиста
Тел: 011/8728-237
Служба информационих технологија
Дејан Лазић, дипломирани инжењер организационих наука
Горан Јовановић, дипломирани инжењер организационих наука
Тел: 011/8728-237
ЈКП "Топловод" Обреновац према кадровској евиденцији из јуна 2017. има 114 запослених радника свих профила.
2016. ЈКП Топловод Обреновац. Сва права задржана.